Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.152 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. YIGDAL ELOHIM CHAI
 5. NIGUN ATIK
 6. SHALOM ALEICHEM
 7. LECHA DODI (2)
 8. VESHAMRU
 9. SEVIVON SOV SOV SOV
 10. YISRAEL YISRAEL
 11. SHURU, HABITU UR'U
 12. MEZAREH ISRAEL
 13. SISU ET YERUSHALAIM
 14. SHANA TOVA (1)
 15. HODU LA'ADONAI
 16. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 17. SHANA TOVA (3)
 18. UGAH UGAH
 19. HORA MEDURA
 20. KEN LATZIPOR
 21. KARAMFIL
 22. GAN SHELANU
 23. TZADIK KATAMAR
 24. TICHLAH SHANAH
 25. TE VE'OREZ YESH BESIN
 26. SIMI YADECH
 27. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 28. NESADER MA'AGAL GADOL
 29. MATANAH LEROSH HASHANAH
 30. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 31. CHAG PURIM (2)
 32. EL HAMA'AYAN
 33. BANU CHOSHECH LEGARESH
 34. ANA HALACH DODECH
 35. AV HARACHAMAN
 36. ADAMAH, ADMATI
 37. YOM ZEH LE'YISRAEL
 1. YONATAN HAKATAN
 2. ZEMER IKARIM
 3. YOM SHISHI HAYOM
 4. YEVANIM
 5. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 6. YEMEI HACHANUKAH
 7. YA CHALILI
 8. YADA'IM LEMALA
 9. VESAMACHTA BECHAGECHA
 10. UVANU BATIM
 11. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 12. VE'ERASTICH
 13. VEHI SHE'AMDAH
 14. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 15. SUKATI HASUKAH
 16. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 17. SHIR ASIF
 18. SHIR HADAYAGIM
 19. RED ELEINU AVIRON (2)
 20. RONI VESIM'CHI
 21. SALEINU AL K'TEFEINU
 22. RED ELEINU AVIRON
 23. PESACH SHUV HIGIYA
 24. RAV HALAILAH
 25. PATISH MAS'MER
 26. ORCHIM LACHAG
 27. ODECHA KI ANITENI
 28. OD YISHAMA
 29. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 30. MAYIM, MAYIM
 31. MEKHUTEINESTE MAYNE
 32. LICH'VOD HACHANUKAH
 33. KSHE'OMAR LECHA DODI
 34. KUM BACHUR ATZEL
 35. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 36. LAKOTZRIM HEYDAD
 37. KIRIAH YEFEIFIAH
 1. IM HASHACHAR
 2. KI MI TZION
 3. Hu Elokeinu
 4. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 5. IMA YEKARAH LI
 6. ISH CHASID HAYAH
 7. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 8. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 9. HAVU LANU YAYIN
 10. HAYOM YOM HULEDET
 11. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 12. ELI ELI
 13. ETEN BAMIDBAR
 14. HA'ANKOR
 15. HADERECH LE'EILAT
 16. HAKAYITZ AVAR
 17. CHAG ASIF
 18. CHAG PURIM HINEH BA
 19. DEBKAH HACHAMOR
 20. DODI TZACH VE'ADOM
 21. EL GINAT EGOZ
 22. CHAD GADYA (3)
 23. BO'I NA LIR'KOD ITI
 24. CHAD GADYA (2)
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. BEDUMIAH
 29. AVIV HOLECH UVA
 30. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 31. ANU NOS'IM LAPIDIM
 32. AGIL VE'ESMACH
 33. AL CHALON
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. AGALAH IM SUSAH
 36. Zum Gali Gali
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais