Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.228 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. HODU LA'ADONAI
 5. Zum Gali Gali
 6. LECHA DODI (2)
 7. YIGDAL ELOHIM CHAI
 8. VESHAMRU
 9. SHANA TOVA (1)
 10. NIGUN ATIK
 11. YOM SHISHI HAYOM
 12. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 13. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 14. SHANA TOVA (3)
 15. OD YISHAMA
 16. ZEMER IKARIM
 17. YISRAEL YISRAEL
 18. MEZAREH ISRAEL
 19. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 20. YA CHALILI
 21. SISU ET YERUSHALAIM
 22. RONI VESIM'CHI
 23. SEVIVON SOV SOV SOV
 24. RED ELEINU AVIRON
 25. PESACH SHUV HIGIYA
 26. RAV HALAILAH
 27. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 28. MAYIM, MAYIM
 29. LAKOTZRIM HEYDAD
 30. KI MI TZION
 31. HORA MEDURA
 32. ELI ELI
 33. BEDUMIAH
 34. ADAMAH, ADMATI
 35. YOM ZEH LE'YISRAEL
 36. YONATAN HAKATAN
 37. YEVANIM
 1. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 2. YEMEI HACHANUKAH
 3. YADA'IM LEMALA
 4. VESAMACHTA BECHAGECHA
 5. TZADIK KATAMAR
 6. UGAH UGAH
 7. UVANU BATIM
 8. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 9. VE'ERASTICH
 10. VEHI SHE'AMDAH
 11. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 12. TICHLAH SHANAH
 13. SUKATI HASUKAH
 14. TE VE'OREZ YESH BESIN
 15. SIMI YADECH
 16. SHURU, HABITU UR'U
 17. SHIR ASIF
 18. SHIR HADAYAGIM
 19. RED ELEINU AVIRON (2)
 20. SALEINU AL K'TEFEINU
 21. PATISH MAS'MER
 22. ORCHIM LACHAG
 23. ODECHA KI ANITENI
 24. NESADER MA'AGAL GADOL
 25. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 26. MEKHUTEINESTE MAYNE
 27. MATANAH LEROSH HASHANAH
 28. LICH'VOD HACHANUKAH
 29. KSHE'OMAR LECHA DODI
 30. KUM BACHUR ATZEL
 31. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 32. KIRIAH YEFEIFIAH
 33. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 34. IM HASHACHAR
 35. Hu Elokeinu
 36. KEN LATZIPOR
 37. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 1. IMA YEKARAH LI
 2. ISH CHASID HAYAH
 3. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 4. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 5. KARAMFIL
 6. HAVU LANU YAYIN
 7. HAYOM YOM HULEDET
 8. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 9. ETEN BAMIDBAR
 10. GAN SHELANU
 11. HA'ANKOR
 12. HADERECH LE'EILAT
 13. HAKAYITZ AVAR
 14. CHAG ASIF
 15. CHAG PURIM (2)
 16. CHAG PURIM HINEH BA
 17. DEBKAH HACHAMOR
 18. DODI TZACH VE'ADOM
 19. EL GINAT EGOZ
 20. EL HAMA'AYAN
 21. CHAD GADYA (3)
 22. BO'I NA LIR'KOD ITI
 23. CHAD GADYA (2)
 24. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 25. BIF'ROS CHAGEINU
 26. BO'I IMA
 27. AVIV HOLECH UVA
 28. BANU CHOSHECH LEGARESH
 29. ANA HALACH DODECH
 30. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 31. ANU NOS'IM LAPIDIM
 32. AV HARACHAMAN
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL CHALON
 35. AL SFAT HANACHAL
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais