SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

906 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?

 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. MEZAREH ISRAEL
 5. HODU LA'ADONAI
 6. OD YISHAMA
 7. ELI ELI
 8. CHAG PURIM HINEH BA
 9. YISRAEL YISRAEL
 10. SHANA TOVA (1)
 11. NIGUN ATIK
 12. RAV HALAILAH
 13. VESHAMRU
 14. MATANAH LEROSH HASHANAH
 15. SISU ET YERUSHALAIM
 16. SHIR ASIF
 17. PESACH SHUV HIGIYA
 18. CHAD GADYA (2)
 19. YONATAN HAKATAN
 20. YOM SHISHI HAYOM
 21. VE'ERASTICH
 22. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 23. TICHLAH SHANAH
 24. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 25. SHURU, HABITU UR'U
 26. SEVIVON SOV SOV SOV
 27. MAYIM, MAYIM
 28. LECHA DODI (2)
 29. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 30. KEN LATZIPOR
 31. ISH CHASID HAYAH
 32. HAVU LANU YAYIN
 33. EL HAMA'AYAN
 34. CHAD GADYA (3)
 35. BO'I IMA
 36. BANU CHOSHECH LEGARESH
 37. ANA HALACH DODECH
 1. ANU NOS'IM LAPIDIM
 2. AV HARACHAMAN
 3. AL CHALON
 4. ADAMAH, ADMATI
 5. YOM ZEH LE'YISRAEL
 6. ZEMER IKARIM
 7. YIGDAL ELOHIM CHAI
 8. YEVANIM
 9. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 10. YEMEI HACHANUKAH
 11. YA CHALILI
 12. YADA'IM LEMALA
 13. VESAMACHTA BECHAGECHA
 14. TZADIK KATAMAR
 15. UGAH UGAH
 16. UVANU BATIM
 17. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 18. VEHI SHE'AMDAH
 19. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 20. SUKATI HASUKAH
 21. TE VE'OREZ YESH BESIN
 22. SIMI YADECH
 23. SHIR HADAYAGIM
 24. SHANA TOVA (3)
 25. RED ELEINU AVIRON (2)
 26. RONI VESIM'CHI
 27. SALEINU AL K'TEFEINU
 28. RED ELEINU AVIRON
 29. PATISH MAS'MER
 30. ORCHIM LACHAG
 31. ODECHA KI ANITENI
 32. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 33. NESADER MA'AGAL GADOL
 34. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 35. MEKHUTEINESTE MAYNE
 36. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 37. LICH'VOD HACHANUKAH
 1. KSHE'OMAR LECHA DODI
 2. KUM BACHUR ATZEL
 3. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 4. LAKOTZRIM HEYDAD
 5. KIRIAH YEFEIFIAH
 6. IM HASHACHAR
 7. KI MI TZION
 8. HORA MEDURA
 9. Hu Elokeinu
 10. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 11. IMA YEKARAH LI
 12. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 13. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 14. KARAMFIL
 15. HAYOM YOM HULEDET
 16. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 17. ETEN BAMIDBAR
 18. GAN SHELANU
 19. HA'ANKOR
 20. HADERECH LE'EILAT
 21. HAKAYITZ AVAR
 22. CHAG ASIF
 23. CHAG PURIM (2)
 24. DEBKAH HACHAMOR
 25. DODI TZACH VE'ADOM
 26. EL GINAT EGOZ
 27. BO'I NA LIR'KOD ITI
 28. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 29. BIF'ROS CHAGEINU
 30. BEDUMIAH
 31. AVIV HOLECH UVA
 32. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais