Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

993 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. YISRAEL YISRAEL
 4. SHALOM ALEICHEM
 5. NIGUN ATIK
 6. MEZAREH ISRAEL
 7. ELI ELI
 8. SISU ET YERUSHALAIM
 9. RAV HALAILAH
 10. HAYOM YOM HULEDET
 11. VESHAMRU
 12. SHANA TOVA (1)
 13. YIGDAL ELOHIM CHAI
 14. SHANA TOVA (3)
 15. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 16. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 17. UGAH UGAH
 18. UVANU BATIM
 19. VEHI SHE'AMDAH
 20. SHURU, HABITU UR'U
 21. PESACH SHUV HIGIYA
 22. PATISH MAS'MER
 23. LECHA DODI (2)
 24. HAKAYITZ AVAR
 25. YA CHALILI
 26. YADA'IM LEMALA
 27. TICHLAH SHANAH
 28. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 29. OD YISHAMA
 30. LAKOTZRIM HEYDAD
 31. KARAMFIL
 32. HODU LA'ADONAI
 33. ETEN BAMIDBAR
 34. CHAG PURIM (2)
 35. AV HARACHAMAN
 36. AGIL VE'ESMACH
 37. AL CHALON
 1. ADAMAH, ADMATI
 2. YOM ZEH LE'YISRAEL
 3. YONATAN HAKATAN
 4. ZEMER IKARIM
 5. YOM SHISHI HAYOM
 6. YEVANIM
 7. YEMEI HACHANUKAH
 8. VESAMACHTA BECHAGECHA
 9. TZADIK KATAMAR
 10. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 11. VE'ERASTICH
 12. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 13. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 14. SUKATI HASUKAH
 15. TE VE'OREZ YESH BESIN
 16. SIMI YADECH
 17. SHIR ASIF
 18. SHIR HADAYAGIM
 19. RED ELEINU AVIRON (2)
 20. RONI VESIM'CHI
 21. SALEINU AL K'TEFEINU
 22. SEVIVON SOV SOV SOV
 23. RED ELEINU AVIRON
 24. ORCHIM LACHAG
 25. ODECHA KI ANITENI
 26. NESADER MA'AGAL GADOL
 27. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 28. MAYIM, MAYIM
 29. MEKHUTEINESTE MAYNE
 30. MATANAH LEROSH HASHANAH
 31. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 32. LICH'VOD HACHANUKAH
 33. KSHE'OMAR LECHA DODI
 34. KUM BACHUR ATZEL
 35. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 36. KIRIAH YEFEIFIAH
 37. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 1. IM HASHACHAR
 2. KI MI TZION
 3. HORA MEDURA
 4. Hu Elokeinu
 5. KEN LATZIPOR
 6. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 7. IMA YEKARAH LI
 8. ISH CHASID HAYAH
 9. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 10. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 11. HAVU LANU YAYIN
 12. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 13. GAN SHELANU
 14. HA'ANKOR
 15. HADERECH LE'EILAT
 16. CHAG ASIF
 17. CHAG PURIM HINEH BA
 18. DEBKAH HACHAMOR
 19. DODI TZACH VE'ADOM
 20. EL GINAT EGOZ
 21. EL HAMA'AYAN
 22. CHAD GADYA (3)
 23. BO'I NA LIR'KOD ITI
 24. CHAD GADYA (2)
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. BEDUMIAH
 29. AVIV HOLECH UVA
 30. BANU CHOSHECH LEGARESH
 31. ANA HALACH DODECH
 32. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 33. ANU NOS'IM LAPIDIM
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais