Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.214 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. RAV HALAILAH
 5. VESHAMRU
 6. YIGDAL ELOHIM CHAI
 7. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 8. Zum Gali Gali
 9. YISRAEL YISRAEL
 10. LECHA DODI (2)
 11. HODU LA'ADONAI
 12. SEVIVON SOV SOV SOV
 13. CHAG PURIM (2)
 14. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 15. SISU ET YERUSHALAIM
 16. YOM SHISHI HAYOM
 17. AL CHALON
 18. YONATAN HAKATAN
 19. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 20. SHANA TOVA (1)
 21. PESACH SHUV HIGIYA
 22. NIGUN ATIK
 23. MEZAREH ISRAEL
 24. MAYIM, MAYIM
 25. MATANAH LEROSH HASHANAH
 26. KI MI TZION
 27. BANU CHOSHECH LEGARESH
 28. ADAMAH, ADMATI
 29. YOM ZEH LE'YISRAEL
 30. ZEMER IKARIM
 31. YEVANIM
 32. YEMEI HACHANUKAH
 33. YA CHALILI
 34. TZADIK KATAMAR
 35. UGAH UGAH
 36. SHURU, HABITU UR'U
 37. SHIR ASIF
 1. SHANA TOVA (3)
 2. RED ELEINU AVIRON
 3. ORCHIM LACHAG
 4. OD YISHAMA
 5. NESADER MA'AGAL GADOL
 6. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 7. LICH'VOD HACHANUKAH
 8. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 9. IM HASHACHAR
 10. Hu Elokeinu
 11. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 12. ISH CHASID HAYAH
 13. HAVU LANU YAYIN
 14. CHAG PURIM HINEH BA
 15. EL HAMA'AYAN
 16. CHAD GADYA (3)
 17. BO'I NA LIR'KOD ITI
 18. CHAD GADYA (2)
 19. BO'I IMA
 20. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 21. AGALAH IM SUSAH
 22. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 23. YADA'IM LEMALA
 24. VESAMACHTA BECHAGECHA
 25. UVANU BATIM
 26. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 27. VE'ERASTICH
 28. VEHI SHE'AMDAH
 29. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 30. TICHLAH SHANAH
 31. SUKATI HASUKAH
 32. TE VE'OREZ YESH BESIN
 33. SIMI YADECH
 34. SHIR HADAYAGIM
 35. RED ELEINU AVIRON (2)
 36. RONI VESIM'CHI
 37. SALEINU AL K'TEFEINU
 1. PATISH MAS'MER
 2. ODECHA KI ANITENI
 3. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 4. MEKHUTEINESTE MAYNE
 5. KSHE'OMAR LECHA DODI
 6. KUM BACHUR ATZEL
 7. LAKOTZRIM HEYDAD
 8. KIRIAH YEFEIFIAH
 9. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 10. HORA MEDURA
 11. KEN LATZIPOR
 12. IMA YEKARAH LI
 13. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 14. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 15. KARAMFIL
 16. HAYOM YOM HULEDET
 17. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 18. ELI ELI
 19. ETEN BAMIDBAR
 20. GAN SHELANU
 21. HA'ANKOR
 22. HADERECH LE'EILAT
 23. HAKAYITZ AVAR
 24. CHAG ASIF
 25. DEBKAH HACHAMOR
 26. DODI TZACH VE'ADOM
 27. EL GINAT EGOZ
 28. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 29. BIF'ROS CHAGEINU
 30. BEDUMIAH
 31. AVIV HOLECH UVA
 32. ANA HALACH DODECH
 33. ANU NOS'IM LAPIDIM
 34. AV HARACHAMAN
 35. AGIL VE'ESMACH
 36. AL SFAT HANACHAL
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais