Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.268 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. YIGDAL ELOHIM CHAI
 5. VESHAMRU
 6. HODU LA'ADONAI
 7. Zum Gali Gali
 8. SISU ET YERUSHALAIM
 9. SHANA TOVA (1)
 10. SALEINU AL K'TEFEINU
 11. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 12. NIGUN ATIK
 13. ELI ELI
 14. YISRAEL YISRAEL
 15. LECHA DODI (2)
 16. MEZAREH ISRAEL
 17. CHAG PURIM (2)
 18. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 19. SHANA TOVA (3)
 20. MAYIM, MAYIM
 21. LAKOTZRIM HEYDAD
 22. IM HASHACHAR
 23. KI MI TZION
 24. HAVU LANU YAYIN
 25. BO'I IMA
 26. YOM ZEH LE'YISRAEL
 27. YOM SHISHI HAYOM
 28. YEVANIM
 29. TZADIK KATAMAR
 30. UGAH UGAH
 31. UVANU BATIM
 32. RONI VESIM'CHI
 33. SEVIVON SOV SOV SOV
 34. ODECHA KI ANITENI
 35. NESADER MA'AGAL GADOL
 36. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 37. MEKHUTEINESTE MAYNE
 1. MATANAH LEROSH HASHANAH
 2. LICH'VOD HACHANUKAH
 3. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 4. HORA MEDURA
 5. KEN LATZIPOR
 6. HA'ANKOR
 7. CHAG ASIF
 8. DEBKAH HACHAMOR
 9. CHAD GADYA (3)
 10. CHAD GADYA (2)
 11. AVIV HOLECH UVA
 12. BANU CHOSHECH LEGARESH
 13. AV HARACHAMAN
 14. ADAMAH, ADMATI
 15. AGALAH IM SUSAH
 16. YONATAN HAKATAN
 17. ZEMER IKARIM
 18. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 19. YEMEI HACHANUKAH
 20. YA CHALILI
 21. YADA'IM LEMALA
 22. VESAMACHTA BECHAGECHA
 23. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 24. VE'ERASTICH
 25. VEHI SHE'AMDAH
 26. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 27. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 28. TICHLAH SHANAH
 29. SUKATI HASUKAH
 30. TE VE'OREZ YESH BESIN
 31. SIMI YADECH
 32. SHURU, HABITU UR'U
 33. SHIR ASIF
 34. SHIR HADAYAGIM
 35. RED ELEINU AVIRON (2)
 36. RED ELEINU AVIRON
 37. PESACH SHUV HIGIYA
 1. RAV HALAILAH
 2. PATISH MAS'MER
 3. ORCHIM LACHAG
 4. OD YISHAMA
 5. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 6. KSHE'OMAR LECHA DODI
 7. KUM BACHUR ATZEL
 8. KIRIAH YEFEIFIAH
 9. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 10. Hu Elokeinu
 11. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 12. IMA YEKARAH LI
 13. ISH CHASID HAYAH
 14. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 15. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 16. KARAMFIL
 17. HAYOM YOM HULEDET
 18. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 19. ETEN BAMIDBAR
 20. GAN SHELANU
 21. HADERECH LE'EILAT
 22. HAKAYITZ AVAR
 23. CHAG PURIM HINEH BA
 24. DODI TZACH VE'ADOM
 25. EL GINAT EGOZ
 26. EL HAMA'AYAN
 27. BO'I NA LIR'KOD ITI
 28. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 29. BIF'ROS CHAGEINU
 30. BEDUMIAH
 31. ANA HALACH DODECH
 32. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 33. ANU NOS'IM LAPIDIM
 34. AGIL VE'ESMACH
 35. AL CHALON
 36. AL SFAT HANACHAL
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais