Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.181 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 5. VESHAMRU
 6. YIGDAL ELOHIM CHAI
 7. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 8. SISU ET YERUSHALAIM
 9. KI MI TZION
 10. ELI ELI
 11. EL HAMA'AYAN
 12. UGAH UGAH
 13. RONI VESIM'CHI
 14. SEVIVON SOV SOV SOV
 15. RED ELEINU AVIRON
 16. PESACH SHUV HIGIYA
 17. MEKHUTEINESTE MAYNE
 18. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 19. HAYOM YOM HULEDET
 20. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 21. AL CHALON
 22. Zum Gali Gali
 23. YOM ZEH LE'YISRAEL
 24. YONATAN HAKATAN
 25. ZEMER IKARIM
 26. YOM SHISHI HAYOM
 27. YEVANIM
 28. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 29. YISRAEL YISRAEL
 30. YEMEI HACHANUKAH
 31. YA CHALILI
 32. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 33. MEZAREH ISRAEL
 34. YADA'IM LEMALA
 35. VESAMACHTA BECHAGECHA
 36. TZADIK KATAMAR
 37. UVANU BATIM
 1. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 2. VE'ERASTICH
 3. VEHI SHE'AMDAH
 4. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 5. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 6. TICHLAH SHANAH
 7. SUKATI HASUKAH
 8. TE VE'OREZ YESH BESIN
 9. SIMI YADECH
 10. SHURU, HABITU UR'U
 11. SHIR ASIF
 12. SHIR HADAYAGIM
 13. SHANA TOVA (1)
 14. SHANA TOVA (3)
 15. RED ELEINU AVIRON (2)
 16. SALEINU AL K'TEFEINU
 17. RAV HALAILAH
 18. PATISH MAS'MER
 19. ORCHIM LACHAG
 20. ODECHA KI ANITENI
 21. OD YISHAMA
 22. NESADER MA'AGAL GADOL
 23. NIGUN ATIK
 24. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 25. MAYIM, MAYIM
 26. MATANAH LEROSH HASHANAH
 27. LICH'VOD HACHANUKAH
 28. KSHE'OMAR LECHA DODI
 29. KUM BACHUR ATZEL
 30. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 31. LAKOTZRIM HEYDAD
 32. LECHA DODI (2)
 33. KIRIAH YEFEIFIAH
 34. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 35. IM HASHACHAR
 36. HORA MEDURA
 37. Hu Elokeinu
 1. KEN LATZIPOR
 2. IMA YEKARAH LI
 3. ISH CHASID HAYAH
 4. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 5. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 6. KARAMFIL
 7. HAVU LANU YAYIN
 8. HODU LA'ADONAI
 9. ETEN BAMIDBAR
 10. GAN SHELANU
 11. HA'ANKOR
 12. HADERECH LE'EILAT
 13. HAKAYITZ AVAR
 14. CHAG ASIF
 15. CHAG PURIM (2)
 16. CHAG PURIM HINEH BA
 17. DEBKAH HACHAMOR
 18. DODI TZACH VE'ADOM
 19. EL GINAT EGOZ
 20. CHAD GADYA (3)
 21. BO'I NA LIR'KOD ITI
 22. CHAD GADYA (2)
 23. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 24. BIF'ROS CHAGEINU
 25. BO'I IMA
 26. BEDUMIAH
 27. AVIV HOLECH UVA
 28. BANU CHOSHECH LEGARESH
 29. ANA HALACH DODECH
 30. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 31. ANU NOS'IM LAPIDIM
 32. AV HARACHAMAN
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais