Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

988 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. YISRAEL YISRAEL
 5. RAV HALAILAH
 6. ELI ELI
 7. SHANA TOVA (1)
 8. SISU ET YERUSHALAIM
 9. MEZAREH ISRAEL
 10. NIGUN ATIK
 11. HAYOM YOM HULEDET
 12. VEHI SHE'AMDAH
 13. VESHAMRU
 14. MATANAH LEROSH HASHANAH
 15. LECHA DODI (2)
 16. SHANA TOVA (3)
 17. OD YISHAMA
 18. YOM ZEH LE'YISRAEL
 19. YONATAN HAKATAN
 20. YIGDAL ELOHIM CHAI
 21. SEVIVON SOV SOV SOV
 22. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 23. MAYIM, MAYIM
 24. LAKOTZRIM HEYDAD
 25. Hu Elokeinu
 26. ISH CHASID HAYAH
 27. HODU LA'ADONAI
 28. ADAMAH, ADMATI
 29. ZEMER IKARIM
 30. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 31. YA CHALILI
 32. YADA'IM LEMALA
 33. TZADIK KATAMAR
 34. UGAH UGAH
 35. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 36. TICHLAH SHANAH
 37. SIMI YADECH
 1. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 2. SHURU, HABITU UR'U
 3. ORCHIM LACHAG
 4. ODECHA KI ANITENI
 5. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 6. KSHE'OMAR LECHA DODI
 7. KUM BACHUR ATZEL
 8. KIRIAH YEFEIFIAH
 9. HORA MEDURA
 10. IMA YEKARAH LI
 11. GAN SHELANU
 12. AGIL VE'ESMACH
 13. AL CHALON
 14. AGALAH IM SUSAH
 15. YOM SHISHI HAYOM
 16. YEVANIM
 17. YEMEI HACHANUKAH
 18. VESAMACHTA BECHAGECHA
 19. UVANU BATIM
 20. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 21. VE'ERASTICH
 22. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 23. SUKATI HASUKAH
 24. TE VE'OREZ YESH BESIN
 25. SHIR ASIF
 26. SHIR HADAYAGIM
 27. RED ELEINU AVIRON (2)
 28. RONI VESIM'CHI
 29. SALEINU AL K'TEFEINU
 30. RED ELEINU AVIRON
 31. PESACH SHUV HIGIYA
 32. PATISH MAS'MER
 33. NESADER MA'AGAL GADOL
 34. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 35. MEKHUTEINESTE MAYNE
 36. LICH'VOD HACHANUKAH
 37. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 1. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 2. IM HASHACHAR
 3. KI MI TZION
 4. KEN LATZIPOR
 5. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 6. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 7. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 8. KARAMFIL
 9. HAVU LANU YAYIN
 10. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 11. ETEN BAMIDBAR
 12. HA'ANKOR
 13. HADERECH LE'EILAT
 14. HAKAYITZ AVAR
 15. CHAG ASIF
 16. CHAG PURIM (2)
 17. CHAG PURIM HINEH BA
 18. DEBKAH HACHAMOR
 19. DODI TZACH VE'ADOM
 20. EL GINAT EGOZ
 21. EL HAMA'AYAN
 22. CHAD GADYA (3)
 23. BO'I NA LIR'KOD ITI
 24. CHAD GADYA (2)
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. BEDUMIAH
 29. AVIV HOLECH UVA
 30. BANU CHOSHECH LEGARESH
 31. ANA HALACH DODECH
 32. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 33. ANU NOS'IM LAPIDIM
 34. AV HARACHAMAN
 35. AL SFAT HANACHAL
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais