Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

 • Tradução
 • Enviar legenda
 • Cifra
 • Ouvir música
 • Fotos
 • Vídeos
 • Imprimir
 • Corrigir
 • Enviar letra para...
1.125 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. SISU ET YERUSHALAIM
 5. MEZAREH ISRAEL
 6. YISRAEL YISRAEL
 7. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 8. HODU LA'ADONAI
 9. VESHAMRU
 10. SEVIVON SOV SOV SOV
 11. SHURU, HABITU UR'U
 12. OD YISHAMA
 13. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 14. LECHA DODI (2)
 15. AVIV HOLECH UVA
 16. Zum Gali Gali
 17. YIGDAL ELOHIM CHAI
 18. NIGUN ATIK
 19. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 20. Hu Elokeinu
 21. ELI ELI
 22. YONATAN HAKATAN
 23. YEMEI HACHANUKAH
 24. YA CHALILI
 25. YADA'IM LEMALA
 26. UVANU BATIM
 27. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 28. SUKATI HASUKAH
 29. SHIR ASIF
 30. RONI VESIM'CHI
 31. SALEINU AL K'TEFEINU
 32. ORCHIM LACHAG
 33. NESADER MA'AGAL GADOL
 34. KUM BACHUR ATZEL
 35. KIRIAH YEFEIFIAH
 36. KI MI TZION
 37. HAYOM YOM HULEDET
 1. GAN SHELANU
 2. CHAG PURIM HINEH BA
 3. EL HAMA'AYAN
 4. CHAD GADYA (2)
 5. AV HARACHAMAN
 6. AL CHALON
 7. YOM ZEH LE'YISRAEL
 8. ZEMER IKARIM
 9. YOM SHISHI HAYOM
 10. YEVANIM
 11. VESAMACHTA BECHAGECHA
 12. TZADIK KATAMAR
 13. UGAH UGAH
 14. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 15. VE'ERASTICH
 16. VEHI SHE'AMDAH
 17. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 18. TICHLAH SHANAH
 19. TE VE'OREZ YESH BESIN
 20. SIMI YADECH
 21. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 22. SHIR HADAYAGIM
 23. SHANA TOVA (1)
 24. SHANA TOVA (3)
 25. RED ELEINU AVIRON (2)
 26. RED ELEINU AVIRON
 27. PESACH SHUV HIGIYA
 28. RAV HALAILAH
 29. PATISH MAS'MER
 30. ODECHA KI ANITENI
 31. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 32. MAYIM, MAYIM
 33. MEKHUTEINESTE MAYNE
 34. MATANAH LEROSH HASHANAH
 35. LICH'VOD HACHANUKAH
 36. KSHE'OMAR LECHA DODI
 37. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 1. LAKOTZRIM HEYDAD
 2. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 3. IM HASHACHAR
 4. HORA MEDURA
 5. KEN LATZIPOR
 6. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 7. IMA YEKARAH LI
 8. ISH CHASID HAYAH
 9. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 10. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 11. KARAMFIL
 12. HAVU LANU YAYIN
 13. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 14. ETEN BAMIDBAR
 15. HA'ANKOR
 16. HADERECH LE'EILAT
 17. HAKAYITZ AVAR
 18. CHAG ASIF
 19. CHAG PURIM (2)
 20. DEBKAH HACHAMOR
 21. DODI TZACH VE'ADOM
 22. EL GINAT EGOZ
 23. CHAD GADYA (3)
 24. BO'I NA LIR'KOD ITI
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. BEDUMIAH
 29. BANU CHOSHECH LEGARESH
 30. ANA HALACH DODECH
 31. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais