Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.063 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. YIGDAL ELOHIM CHAI
 4. SISU ET YERUSHALAIM
 5. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 6. LECHA DODI (2)
 7. MEZAREH ISRAEL
 8. YISRAEL YISRAEL
 9. MATANAH LEROSH HASHANAH
 10. KI MI TZION
 11. HODU LA'ADONAI
 12. SHANA TOVA (1)
 13. OD YISHAMA
 14. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 15. YEVANIM
 16. VESHAMRU
 17. RED ELEINU AVIRON (2)
 18. BO'I IMA
 19. ANA HALACH DODECH
 20. Zum Gali Gali
 21. VEHI SHE'AMDAH
 22. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 23. SHANA TOVA (3)
 24. RONI VESIM'CHI
 25. PESACH SHUV HIGIYA
 26. NIGUN ATIK
 27. MAYIM, MAYIM
 28. KUM BACHUR ATZEL
 29. KIRIAH YEFEIFIAH
 30. IM HASHACHAR
 31. HORA MEDURA
 32. Hu Elokeinu
 33. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 34. HAVU LANU YAYIN
 35. ELI ELI
 36. GAN SHELANU
 37. CHAG PURIM (2)
 1. EL HAMA'AYAN
 2. CHAD GADYA (3)
 3. BO'I NA LIR'KOD ITI
 4. BEDUMIAH
 5. AVIV HOLECH UVA
 6. BANU CHOSHECH LEGARESH
 7. AL CHALON
 8. AGALAH IM SUSAH
 9. YOM ZEH LE'YISRAEL
 10. YONATAN HAKATAN
 11. ZEMER IKARIM
 12. YOM SHISHI HAYOM
 13. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 14. YEMEI HACHANUKAH
 15. YA CHALILI
 16. YADA'IM LEMALA
 17. VESAMACHTA BECHAGECHA
 18. TZADIK KATAMAR
 19. UGAH UGAH
 20. UVANU BATIM
 21. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 22. VE'ERASTICH
 23. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 24. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 25. TICHLAH SHANAH
 26. SUKATI HASUKAH
 27. TE VE'OREZ YESH BESIN
 28. SIMI YADECH
 29. SHURU, HABITU UR'U
 30. SHIR ASIF
 31. SHIR HADAYAGIM
 32. SALEINU AL K'TEFEINU
 33. SEVIVON SOV SOV SOV
 34. RED ELEINU AVIRON
 35. RAV HALAILAH
 36. PATISH MAS'MER
 37. ORCHIM LACHAG
 1. ODECHA KI ANITENI
 2. NESADER MA'AGAL GADOL
 3. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 4. MEKHUTEINESTE MAYNE
 5. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 6. LICH'VOD HACHANUKAH
 7. KSHE'OMAR LECHA DODI
 8. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 9. LAKOTZRIM HEYDAD
 10. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 11. KEN LATZIPOR
 12. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 13. IMA YEKARAH LI
 14. ISH CHASID HAYAH
 15. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 16. KARAMFIL
 17. HAYOM YOM HULEDET
 18. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 19. ETEN BAMIDBAR
 20. HA'ANKOR
 21. HADERECH LE'EILAT
 22. HAKAYITZ AVAR
 23. CHAG ASIF
 24. CHAG PURIM HINEH BA
 25. DEBKAH HACHAMOR
 26. DODI TZACH VE'ADOM
 27. EL GINAT EGOZ
 28. CHAD GADYA (2)
 29. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 30. BIF'ROS CHAGEINU
 31. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AV HARACHAMAN
 34. AGIL VE'ESMACH
 35. AL SFAT HANACHAL
 36. ADAMAH, ADMATI
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais