Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.026 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. MEZAREH ISRAEL
 5. SHANA TOVA (3)
 6. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 7. ELI ELI
 8. SISU ET YERUSHALAIM
 9. ODECHA KI ANITENI
 10. Zum Gali Gali
 11. VESAMACHTA BECHAGECHA
 12. AL CHALON
 13. YIGDAL ELOHIM CHAI
 14. VESHAMRU
 15. SHANA TOVA (1)
 16. SEVIVON SOV SOV SOV
 17. RED ELEINU AVIRON
 18. NIGUN ATIK
 19. LECHA DODI (2)
 20. HODU LA'ADONAI
 21. EL HAMA'AYAN
 22. YOM ZEH LE'YISRAEL
 23. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 24. YISRAEL YISRAEL
 25. TZADIK KATAMAR
 26. TE VE'OREZ YESH BESIN
 27. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 28. SHURU, HABITU UR'U
 29. RONI VESIM'CHI
 30. SALEINU AL K'TEFEINU
 31. PESACH SHUV HIGIYA
 32. OD YISHAMA
 33. LICH'VOD HACHANUKAH
 34. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 35. IM HASHACHAR
 36. KI MI TZION
 37. DEBKAH HACHAMOR
 1. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 2. YONATAN HAKATAN
 3. ZEMER IKARIM
 4. YOM SHISHI HAYOM
 5. YEVANIM
 6. YEMEI HACHANUKAH
 7. YA CHALILI
 8. YADA'IM LEMALA
 9. UGAH UGAH
 10. UVANU BATIM
 11. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 12. VE'ERASTICH
 13. VEHI SHE'AMDAH
 14. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 15. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 16. TICHLAH SHANAH
 17. SUKATI HASUKAH
 18. SIMI YADECH
 19. SHIR ASIF
 20. SHIR HADAYAGIM
 21. RED ELEINU AVIRON (2)
 22. RAV HALAILAH
 23. PATISH MAS'MER
 24. ORCHIM LACHAG
 25. NESADER MA'AGAL GADOL
 26. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 27. MAYIM, MAYIM
 28. MEKHUTEINESTE MAYNE
 29. MATANAH LEROSH HASHANAH
 30. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 31. KSHE'OMAR LECHA DODI
 32. KUM BACHUR ATZEL
 33. LAKOTZRIM HEYDAD
 34. KIRIAH YEFEIFIAH
 35. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 36. HORA MEDURA
 37. Hu Elokeinu
 1. KEN LATZIPOR
 2. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 3. IMA YEKARAH LI
 4. ISH CHASID HAYAH
 5. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 6. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 7. KARAMFIL
 8. HAVU LANU YAYIN
 9. HAYOM YOM HULEDET
 10. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 11. ETEN BAMIDBAR
 12. GAN SHELANU
 13. HA'ANKOR
 14. HADERECH LE'EILAT
 15. HAKAYITZ AVAR
 16. CHAG ASIF
 17. CHAG PURIM (2)
 18. CHAG PURIM HINEH BA
 19. DODI TZACH VE'ADOM
 20. EL GINAT EGOZ
 21. CHAD GADYA (3)
 22. BO'I NA LIR'KOD ITI
 23. CHAD GADYA (2)
 24. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 25. BIF'ROS CHAGEINU
 26. BO'I IMA
 27. BEDUMIAH
 28. AVIV HOLECH UVA
 29. BANU CHOSHECH LEGARESH
 30. ANA HALACH DODECH
 31. ANU NOS'IM LAPIDIM
 32. AV HARACHAMAN
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais