Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.016 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. SISU ET YERUSHALAIM
 5. SHANA TOVA (1)
 6. NIGUN ATIK
 7. YISRAEL YISRAEL
 8. RAV HALAILAH
 9. MEZAREH ISRAEL
 10. SHANA TOVA (3)
 11. YIGDAL ELOHIM CHAI
 12. OD YISHAMA
 13. ELI ELI
 14. SHURU, HABITU UR'U
 15. KI MI TZION
 16. HODU LA'ADONAI
 17. VESHAMRU
 18. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 19. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 20. LECHA DODI (2)
 21. EL HAMA'AYAN
 22. YOM ZEH LE'YISRAEL
 23. YOM SHISHI HAYOM
 24. YEVANIM
 25. TZADIK KATAMAR
 26. UGAH UGAH
 27. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 28. SEVIVON SOV SOV SOV
 29. ORCHIM LACHAG
 30. NESADER MA'AGAL GADOL
 31. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 32. DODI TZACH VE'ADOM
 33. EL GINAT EGOZ
 34. AVIV HOLECH UVA
 35. AV HARACHAMAN
 36. AL CHALON
 37. YONATAN HAKATAN
 1. ZEMER IKARIM
 2. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 3. YEMEI HACHANUKAH
 4. YA CHALILI
 5. YADA'IM LEMALA
 6. VESAMACHTA BECHAGECHA
 7. UVANU BATIM
 8. VE'ERASTICH
 9. VEHI SHE'AMDAH
 10. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 11. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 12. TICHLAH SHANAH
 13. SUKATI HASUKAH
 14. TE VE'OREZ YESH BESIN
 15. SIMI YADECH
 16. SHIR ASIF
 17. RED ELEINU AVIRON (2)
 18. RONI VESIM'CHI
 19. SALEINU AL K'TEFEINU
 20. RED ELEINU AVIRON
 21. PESACH SHUV HIGIYA
 22. PATISH MAS'MER
 23. ODECHA KI ANITENI
 24. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 25. MAYIM, MAYIM
 26. MEKHUTEINESTE MAYNE
 27. MATANAH LEROSH HASHANAH
 28. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 29. LICH'VOD HACHANUKAH
 30. KUM BACHUR ATZEL
 31. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 32. LAKOTZRIM HEYDAD
 33. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 34. HORA MEDURA
 35. Hu Elokeinu
 36. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 37. ISH CHASID HAYAH
 1. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 2. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 3. ETEN BAMIDBAR
 4. GAN SHELANU
 5. HA'ANKOR
 6. HADERECH LE'EILAT
 7. HAKAYITZ AVAR
 8. CHAG ASIF
 9. CHAG PURIM (2)
 10. CHAG PURIM HINEH BA
 11. CHAD GADYA (3)
 12. BO'I NA LIR'KOD ITI
 13. CHAD GADYA (2)
 14. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 15. BIF'ROS CHAGEINU
 16. BO'I IMA
 17. BEDUMIAH
 18. BANU CHOSHECH LEGARESH
 19. ANA HALACH DODECH
 20. ANU NOS'IM LAPIDIM
 21. AGIL VE'ESMACH
 22. AL SFAT HANACHAL
 23. ADAMAH, ADMATI
 24. AGALAH IM SUSAH
 25. SHIR HADAYAGIM
 26. KSHE'OMAR LECHA DODI
 27. KIRIAH YEFEIFIAH
 28. IM HASHACHAR
 29. KEN LATZIPOR
 30. IMA YEKARAH LI
 31. KARAMFIL
 32. HAVU LANU YAYIN
 33. HAYOM YOM HULEDET
 34. DEBKAH HACHAMOR
 35. ANI OMEDET BAMA'AGAL
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais