Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.036 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. MEZAREH ISRAEL
 5. YIGDAL ELOHIM CHAI
 6. Zum Gali Gali
 7. YISRAEL YISRAEL
 8. SISU ET YERUSHALAIM
 9. LECHA DODI (2)
 10. AL CHALON
 11. YOM SHISHI HAYOM
 12. NIGUN ATIK
 13. HODU LA'ADONAI
 14. ELI ELI
 15. YADA'IM LEMALA
 16. VEHI SHE'AMDAH
 17. SUKATI HASUKAH
 18. SHANA TOVA (3)
 19. KUM BACHUR ATZEL
 20. YOM ZEH LE'YISRAEL
 21. ZEMER IKARIM
 22. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 23. VESHAMRU
 24. UVANU BATIM
 25. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 26. SIMI YADECH
 27. SHANA TOVA (1)
 28. RONI VESIM'CHI
 29. SEVIVON SOV SOV SOV
 30. PESACH SHUV HIGIYA
 31. RAV HALAILAH
 32. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 33. MATANAH LEROSH HASHANAH
 34. HAYOM YOM HULEDET
 35. ETEN BAMIDBAR
 36. GAN SHELANU
 37. CHAG PURIM (2)
 1. CHAD GADYA (3)
 2. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 3. BO'I IMA
 4. ANA HALACH DODECH
 5. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 6. AV HARACHAMAN
 7. AL SFAT HANACHAL
 8. AGALAH IM SUSAH
 9. YONATAN HAKATAN
 10. YEVANIM
 11. YEMEI HACHANUKAH
 12. YA CHALILI
 13. VESAMACHTA BECHAGECHA
 14. TZADIK KATAMAR
 15. UGAH UGAH
 16. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 17. VE'ERASTICH
 18. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 19. TICHLAH SHANAH
 20. TE VE'OREZ YESH BESIN
 21. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 22. SHURU, HABITU UR'U
 23. SHIR ASIF
 24. SHIR HADAYAGIM
 25. RED ELEINU AVIRON (2)
 26. SALEINU AL K'TEFEINU
 27. RED ELEINU AVIRON
 28. PATISH MAS'MER
 29. ORCHIM LACHAG
 30. ODECHA KI ANITENI
 31. OD YISHAMA
 32. NESADER MA'AGAL GADOL
 33. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 34. MAYIM, MAYIM
 35. MEKHUTEINESTE MAYNE
 36. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 37. LICH'VOD HACHANUKAH
 1. KSHE'OMAR LECHA DODI
 2. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 3. LAKOTZRIM HEYDAD
 4. KIRIAH YEFEIFIAH
 5. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 6. IM HASHACHAR
 7. KI MI TZION
 8. HORA MEDURA
 9. Hu Elokeinu
 10. KEN LATZIPOR
 11. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 12. IMA YEKARAH LI
 13. ISH CHASID HAYAH
 14. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 15. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 16. KARAMFIL
 17. HAVU LANU YAYIN
 18. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 19. HA'ANKOR
 20. HADERECH LE'EILAT
 21. HAKAYITZ AVAR
 22. CHAG ASIF
 23. CHAG PURIM HINEH BA
 24. DEBKAH HACHAMOR
 25. DODI TZACH VE'ADOM
 26. EL GINAT EGOZ
 27. EL HAMA'AYAN
 28. BO'I NA LIR'KOD ITI
 29. CHAD GADYA (2)
 30. BIF'ROS CHAGEINU
 31. BEDUMIAH
 32. AVIV HOLECH UVA
 33. BANU CHOSHECH LEGARESH
 34. ANU NOS'IM LAPIDIM
 35. AGIL VE'ESMACH
 36. ADAMAH, ADMATI
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais