Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

1.072 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. SISU ET YERUSHALAIM
 4. YIGDAL ELOHIM CHAI
 5. MATANAH LEROSH HASHANAH
 6. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 7. MEZAREH ISRAEL
 8. YISRAEL YISRAEL
 9. LECHA DODI (2)
 10. SHANA TOVA (1)
 11. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 12. KI MI TZION
 13. HODU LA'ADONAI
 14. NIGUN ATIK
 15. VESHAMRU
 16. VEHI SHE'AMDAH
 17. ELI ELI
 18. BO'I IMA
 19. ANA HALACH DODECH
 20. Zum Gali Gali
 21. YEVANIM
 22. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 23. SHURU, HABITU UR'U
 24. SHANA TOVA (3)
 25. RED ELEINU AVIRON (2)
 26. RONI VESIM'CHI
 27. RAV HALAILAH
 28. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 29. KUM BACHUR ATZEL
 30. KIRIAH YEFEIFIAH
 31. HORA MEDURA
 32. Hu Elokeinu
 33. HAVU LANU YAYIN
 34. GAN SHELANU
 35. CHAG PURIM (2)
 36. DEBKAH HACHAMOR
 37. EL HAMA'AYAN
 1. CHAD GADYA (3)
 2. BO'I NA LIR'KOD ITI
 3. BEDUMIAH
 4. AVIV HOLECH UVA
 5. BANU CHOSHECH LEGARESH
 6. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 7. YOM ZEH LE'YISRAEL
 8. YONATAN HAKATAN
 9. ZEMER IKARIM
 10. YOM SHISHI HAYOM
 11. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 12. YEMEI HACHANUKAH
 13. YA CHALILI
 14. YADA'IM LEMALA
 15. VESAMACHTA BECHAGECHA
 16. TZADIK KATAMAR
 17. UGAH UGAH
 18. UVANU BATIM
 19. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 20. VE'ERASTICH
 21. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 22. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 23. TICHLAH SHANAH
 24. SUKATI HASUKAH
 25. TE VE'OREZ YESH BESIN
 26. SIMI YADECH
 27. SHIR ASIF
 28. SHIR HADAYAGIM
 29. SALEINU AL K'TEFEINU
 30. SEVIVON SOV SOV SOV
 31. RED ELEINU AVIRON
 32. PESACH SHUV HIGIYA
 33. PATISH MAS'MER
 34. ORCHIM LACHAG
 35. ODECHA KI ANITENI
 36. OD YISHAMA
 37. NESADER MA'AGAL GADOL
 1. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 2. MAYIM, MAYIM
 3. MEKHUTEINESTE MAYNE
 4. LICH'VOD HACHANUKAH
 5. KSHE'OMAR LECHA DODI
 6. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 7. LAKOTZRIM HEYDAD
 8. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 9. IM HASHACHAR
 10. KEN LATZIPOR
 11. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 12. IMA YEKARAH LI
 13. ISH CHASID HAYAH
 14. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 15. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 16. KARAMFIL
 17. HAYOM YOM HULEDET
 18. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 19. ETEN BAMIDBAR
 20. HA'ANKOR
 21. HADERECH LE'EILAT
 22. HAKAYITZ AVAR
 23. CHAG ASIF
 24. CHAG PURIM HINEH BA
 25. DODI TZACH VE'ADOM
 26. EL GINAT EGOZ
 27. CHAD GADYA (2)
 28. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 29. BIF'ROS CHAGEINU
 30. ANU NOS'IM LAPIDIM
 31. AV HARACHAMAN
 32. AGIL VE'ESMACH
 33. AL CHALON
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais