Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Músicas Folclóricas Hebraicas

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

 • Tradução
 • Enviar legenda
 • Cifra
 • Ouvir música
 • Fotos
 • Vídeos
 • Imprimir
 • Corrigir
 • Enviar letra para...
1.127 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. MEZAREH ISRAEL
 4. YISRAEL YISRAEL
 5. SISU ET YERUSHALAIM
 6. SHALOM ALEICHEM
 7. SHURU, HABITU UR'U
 8. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 9. VESHAMRU
 10. HODU LA'ADONAI
 11. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 12. SEVIVON SOV SOV SOV
 13. OD YISHAMA
 14. LECHA DODI (2)
 15. AVIV HOLECH UVA
 16. YIGDAL ELOHIM CHAI
 17. SHANA TOVA (1)
 18. SHANA TOVA (3)
 19. Hu Elokeinu
 20. YA CHALILI
 21. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 22. VEHI SHE'AMDAH
 23. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 24. SUKATI HASUKAH
 25. SIMI YADECH
 26. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 27. PESACH SHUV HIGIYA
 28. RAV HALAILAH
 29. ORCHIM LACHAG
 30. NESADER MA'AGAL GADOL
 31. NIGUN ATIK
 32. MAYIM, MAYIM
 33. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 34. LICH'VOD HACHANUKAH
 35. KI MI TZION
 36. HAYOM YOM HULEDET
 37. ADAMAH, ADMATI
 1. Zum Gali Gali
 2. YOM ZEH LE'YISRAEL
 3. YONATAN HAKATAN
 4. ZEMER IKARIM
 5. YOM SHISHI HAYOM
 6. YEVANIM
 7. YEMEI HACHANUKAH
 8. YADA'IM LEMALA
 9. VESAMACHTA BECHAGECHA
 10. TZADIK KATAMAR
 11. UGAH UGAH
 12. UVANU BATIM
 13. VE'ERASTICH
 14. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 15. TICHLAH SHANAH
 16. TE VE'OREZ YESH BESIN
 17. SHIR ASIF
 18. SHIR HADAYAGIM
 19. RED ELEINU AVIRON (2)
 20. RONI VESIM'CHI
 21. SALEINU AL K'TEFEINU
 22. RED ELEINU AVIRON
 23. PATISH MAS'MER
 24. ODECHA KI ANITENI
 25. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 26. MEKHUTEINESTE MAYNE
 27. MATANAH LEROSH HASHANAH
 28. KSHE'OMAR LECHA DODI
 29. KUM BACHUR ATZEL
 30. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 31. LAKOTZRIM HEYDAD
 32. KIRIAH YEFEIFIAH
 33. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 34. IM HASHACHAR
 35. HORA MEDURA
 36. KEN LATZIPOR
 37. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 1. IMA YEKARAH LI
 2. ISH CHASID HAYAH
 3. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 4. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 5. KARAMFIL
 6. HAVU LANU YAYIN
 7. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 8. ELI ELI
 9. ETEN BAMIDBAR
 10. GAN SHELANU
 11. HA'ANKOR
 12. HADERECH LE'EILAT
 13. HAKAYITZ AVAR
 14. CHAG ASIF
 15. CHAG PURIM (2)
 16. CHAG PURIM HINEH BA
 17. DEBKAH HACHAMOR
 18. DODI TZACH VE'ADOM
 19. EL GINAT EGOZ
 20. EL HAMA'AYAN
 21. CHAD GADYA (3)
 22. BO'I NA LIR'KOD ITI
 23. CHAD GADYA (2)
 24. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 25. BIF'ROS CHAGEINU
 26. BO'I IMA
 27. BEDUMIAH
 28. BANU CHOSHECH LEGARESH
 29. ANA HALACH DODECH
 30. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 31. ANU NOS'IM LAPIDIM
 32. AV HARACHAMAN
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL CHALON
 35. AL SFAT HANACHAL
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais