Gayatri Mantra

Namaste

exibições 3.854

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

0 comentários
Terra Música feedback