Gayatri Mantra

Namaste

exibições 3.945

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

Terra Música feedback