Gayatri Mantra

Namaste

exibições 4.007

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat

Terra Música
feedback