Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.269 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. YIGDAL ELOHIM CHAI
 5. VESHAMRU
 6. SHANA TOVA (1)
 7. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 8. Zum Gali Gali
 9. SISU ET YERUSHALAIM
 10. NIGUN ATIK
 11. SALEINU AL K'TEFEINU
 12. HODU LA'ADONAI
 13. YISRAEL YISRAEL
 14. ELI ELI
 15. SHANA TOVA (3)
 16. MEZAREH ISRAEL
 17. LECHA DODI (2)
 18. KI MI TZION
 19. CHAG PURIM (2)
 20. YOM ZEH LE'YISRAEL
 21. YEMEI HACHANUKAH
 22. TZADIK KATAMAR
 23. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 24. LAKOTZRIM HEYDAD
 25. IM HASHACHAR
 26. HAVU LANU YAYIN
 27. BO'I IMA
 28. AV HARACHAMAN
 29. ADAMAH, ADMATI
 30. YOM SHISHI HAYOM
 31. YEVANIM
 32. UGAH UGAH
 33. UVANU BATIM
 34. SHIR ASIF
 35. RONI VESIM'CHI
 36. SEVIVON SOV SOV SOV
 37. RAV HALAILAH
 1. ODECHA KI ANITENI
 2. NESADER MA'AGAL GADOL
 3. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 4. MAYIM, MAYIM
 5. MEKHUTEINESTE MAYNE
 6. MATANAH LEROSH HASHANAH
 7. LICH'VOD HACHANUKAH
 8. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 9. HORA MEDURA
 10. KEN LATZIPOR
 11. HA'ANKOR
 12. CHAG ASIF
 13. CHAG PURIM HINEH BA
 14. DEBKAH HACHAMOR
 15. CHAD GADYA (3)
 16. CHAD GADYA (2)
 17. AGALAH IM SUSAH
 18. YONATAN HAKATAN
 19. ZEMER IKARIM
 20. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 21. YA CHALILI
 22. YADA'IM LEMALA
 23. VESAMACHTA BECHAGECHA
 24. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 25. VE'ERASTICH
 26. VEHI SHE'AMDAH
 27. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 28. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 29. TICHLAH SHANAH
 30. SUKATI HASUKAH
 31. TE VE'OREZ YESH BESIN
 32. SIMI YADECH
 33. SHURU, HABITU UR'U
 34. SHIR HADAYAGIM
 35. RED ELEINU AVIRON (2)
 36. RED ELEINU AVIRON
 37. PESACH SHUV HIGIYA
 1. PATISH MAS'MER
 2. ORCHIM LACHAG
 3. OD YISHAMA
 4. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 5. KSHE'OMAR LECHA DODI
 6. KUM BACHUR ATZEL
 7. KIRIAH YEFEIFIAH
 8. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 9. Hu Elokeinu
 10. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 11. IMA YEKARAH LI
 12. ISH CHASID HAYAH
 13. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 14. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 15. KARAMFIL
 16. HAYOM YOM HULEDET
 17. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 18. ETEN BAMIDBAR
 19. GAN SHELANU
 20. HADERECH LE'EILAT
 21. HAKAYITZ AVAR
 22. DODI TZACH VE'ADOM
 23. EL GINAT EGOZ
 24. EL HAMA'AYAN
 25. BO'I NA LIR'KOD ITI
 26. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 27. BIF'ROS CHAGEINU
 28. BEDUMIAH
 29. AVIV HOLECH UVA
 30. BANU CHOSHECH LEGARESH
 31. ANA HALACH DODECH
 32. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 33. ANU NOS'IM LAPIDIM
 34. AGIL VE'ESMACH
 35. AL CHALON
 36. AL SFAT HANACHAL
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais