Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.188 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 5. SISU ET YERUSHALAIM
 6. OD YISHAMA
 7. AL CHALON
 8. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 9. YIGDAL ELOHIM CHAI
 10. VESHAMRU
 11. Zum Gali Gali
 12. YISRAEL YISRAEL
 13. YOM SHISHI HAYOM
 14. YEVANIM
 15. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 16. PESACH SHUV HIGIYA
 17. NIGUN ATIK
 18. HODU LA'ADONAI
 19. ELI ELI
 20. YOM ZEH LE'YISRAEL
 21. YONATAN HAKATAN
 22. ZEMER IKARIM
 23. RED ELEINU AVIRON
 24. MEZAREH ISRAEL
 25. MEKHUTEINESTE MAYNE
 26. Hu Elokeinu
 27. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 28. HAYOM YOM HULEDET
 29. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 30. DODI TZACH VE'ADOM
 31. YEMEI HACHANUKAH
 32. YA CHALILI
 33. UGAH UGAH
 34. UVANU BATIM
 35. SHANA TOVA (1)
 36. SHANA TOVA (3)
 37. RED ELEINU AVIRON (2)
 1. RONI VESIM'CHI
 2. SALEINU AL K'TEFEINU
 3. SEVIVON SOV SOV SOV
 4. ORCHIM LACHAG
 5. NESADER MA'AGAL GADOL
 6. KSHE'OMAR LECHA DODI
 7. LECHA DODI (2)
 8. KI MI TZION
 9. HORA MEDURA
 10. ISH CHASID HAYAH
 11. EL HAMA'AYAN
 12. ADAMAH, ADMATI
 13. YADA'IM LEMALA
 14. VESAMACHTA BECHAGECHA
 15. TZADIK KATAMAR
 16. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 17. VE'ERASTICH
 18. VEHI SHE'AMDAH
 19. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 20. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 21. TICHLAH SHANAH
 22. SUKATI HASUKAH
 23. TE VE'OREZ YESH BESIN
 24. SIMI YADECH
 25. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 26. SHURU, HABITU UR'U
 27. SHIR ASIF
 28. RAV HALAILAH
 29. PATISH MAS'MER
 30. ODECHA KI ANITENI
 31. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 32. MAYIM, MAYIM
 33. MATANAH LEROSH HASHANAH
 34. LICH'VOD HACHANUKAH
 35. KUM BACHUR ATZEL
 36. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 37. LAKOTZRIM HEYDAD
 1. KIRIAH YEFEIFIAH
 2. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 3. IM HASHACHAR
 4. KEN LATZIPOR
 5. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 6. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 7. KARAMFIL
 8. HAVU LANU YAYIN
 9. ETEN BAMIDBAR
 10. GAN SHELANU
 11. HADERECH LE'EILAT
 12. HAKAYITZ AVAR
 13. CHAG ASIF
 14. CHAG PURIM (2)
 15. ANA HALACH DODECH
 16. AGALAH IM SUSAH
 17. SHIR HADAYAGIM
 18. IMA YEKARAH LI
 19. HA'ANKOR
 20. CHAG PURIM HINEH BA
 21. DEBKAH HACHAMOR
 22. EL GINAT EGOZ
 23. CHAD GADYA (3)
 24. BO'I NA LIR'KOD ITI
 25. CHAD GADYA (2)
 26. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 27. BIF'ROS CHAGEINU
 28. BO'I IMA
 29. BEDUMIAH
 30. AVIV HOLECH UVA
 31. BANU CHOSHECH LEGARESH
 32. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 33. ANU NOS'IM LAPIDIM
 34. AV HARACHAMAN
 35. AGIL VE'ESMACH
 36. AL SFAT HANACHAL
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais