Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.213 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. VESHAMRU
 5. RAV HALAILAH
 6. YIGDAL ELOHIM CHAI
 7. YISRAEL YISRAEL
 8. HODU LA'ADONAI
 9. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 10. LECHA DODI (2)
 11. Zum Gali Gali
 12. SISU ET YERUSHALAIM
 13. CHAG PURIM (2)
 14. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 15. SEVIVON SOV SOV SOV
 16. AL CHALON
 17. YONATAN HAKATAN
 18. YOM SHISHI HAYOM
 19. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 20. SHANA TOVA (1)
 21. RED ELEINU AVIRON
 22. PESACH SHUV HIGIYA
 23. ORCHIM LACHAG
 24. MEZAREH ISRAEL
 25. MATANAH LEROSH HASHANAH
 26. KI MI TZION
 27. HAVU LANU YAYIN
 28. BANU CHOSHECH LEGARESH
 29. YOM ZEH LE'YISRAEL
 30. ZEMER IKARIM
 31. YEVANIM
 32. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 33. YEMEI HACHANUKAH
 34. YA CHALILI
 35. TZADIK KATAMAR
 36. UGAH UGAH
 37. SHURU, HABITU UR'U
 1. SHIR ASIF
 2. SHANA TOVA (3)
 3. OD YISHAMA
 4. NESADER MA'AGAL GADOL
 5. MAYIM, MAYIM
 6. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 7. LICH'VOD HACHANUKAH
 8. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 9. IM HASHACHAR
 10. Hu Elokeinu
 11. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 12. ISH CHASID HAYAH
 13. ELI ELI
 14. CHAG PURIM HINEH BA
 15. EL HAMA'AYAN
 16. BO'I NA LIR'KOD ITI
 17. BO'I IMA
 18. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 19. ADAMAH, ADMATI
 20. AGALAH IM SUSAH
 21. YADA'IM LEMALA
 22. VESAMACHTA BECHAGECHA
 23. UVANU BATIM
 24. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 25. VE'ERASTICH
 26. VEHI SHE'AMDAH
 27. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 28. TICHLAH SHANAH
 29. SUKATI HASUKAH
 30. TE VE'OREZ YESH BESIN
 31. SIMI YADECH
 32. SHIR HADAYAGIM
 33. RED ELEINU AVIRON (2)
 34. RONI VESIM'CHI
 35. SALEINU AL K'TEFEINU
 36. PATISH MAS'MER
 37. ODECHA KI ANITENI
 1. NIGUN ATIK
 2. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 3. MEKHUTEINESTE MAYNE
 4. KSHE'OMAR LECHA DODI
 5. KUM BACHUR ATZEL
 6. LAKOTZRIM HEYDAD
 7. KIRIAH YEFEIFIAH
 8. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 9. HORA MEDURA
 10. KEN LATZIPOR
 11. IMA YEKARAH LI
 12. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 13. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 14. KARAMFIL
 15. HAYOM YOM HULEDET
 16. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 17. ETEN BAMIDBAR
 18. GAN SHELANU
 19. HA'ANKOR
 20. HADERECH LE'EILAT
 21. HAKAYITZ AVAR
 22. CHAG ASIF
 23. DEBKAH HACHAMOR
 24. DODI TZACH VE'ADOM
 25. EL GINAT EGOZ
 26. CHAD GADYA (3)
 27. CHAD GADYA (2)
 28. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 29. BIF'ROS CHAGEINU
 30. BEDUMIAH
 31. AVIV HOLECH UVA
 32. ANA HALACH DODECH
 33. ANU NOS'IM LAPIDIM
 34. AV HARACHAMAN
 35. AGIL VE'ESMACH
 36. AL SFAT HANACHAL
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais