Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.220 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. HODU LA'ADONAI
 5. YISRAEL YISRAEL
 6. VESHAMRU
 7. LECHA DODI (2)
 8. ELI ELI
 9. YIGDAL ELOHIM CHAI
 10. RAV HALAILAH
 11. Zum Gali Gali
 12. SHANA TOVA (1)
 13. PESACH SHUV HIGIYA
 14. MEZAREH ISRAEL
 15. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 16. MAYIM, MAYIM
 17. OD YISHAMA
 18. YEVANIM
 19. YADA'IM LEMALA
 20. VEHI SHE'AMDAH
 21. SUKATI HASUKAH
 22. SISU ET YERUSHALAIM
 23. SHANA TOVA (3)
 24. KUM BACHUR ATZEL
 25. KIRIAH YEFEIFIAH
 26. KI MI TZION
 27. HORA MEDURA
 28. Hu Elokeinu
 29. KARAMFIL
 30. BO'I IMA
 31. ANA HALACH DODECH
 32. ADAMAH, ADMATI
 33. AGALAH IM SUSAH
 34. YOM ZEH LE'YISRAEL
 35. YONATAN HAKATAN
 36. ZEMER IKARIM
 37. YOM SHISHI HAYOM
 1. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 2. YEMEI HACHANUKAH
 3. YA CHALILI
 4. VESAMACHTA BECHAGECHA
 5. TZADIK KATAMAR
 6. UGAH UGAH
 7. UVANU BATIM
 8. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 9. VE'ERASTICH
 10. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 11. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 12. TICHLAH SHANAH
 13. TE VE'OREZ YESH BESIN
 14. SIMI YADECH
 15. SHURU, HABITU UR'U
 16. SHIR ASIF
 17. SHIR HADAYAGIM
 18. RED ELEINU AVIRON (2)
 19. RONI VESIM'CHI
 20. SALEINU AL K'TEFEINU
 21. SEVIVON SOV SOV SOV
 22. RED ELEINU AVIRON
 23. PATISH MAS'MER
 24. ORCHIM LACHAG
 25. ODECHA KI ANITENI
 26. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 27. NESADER MA'AGAL GADOL
 28. NIGUN ATIK
 29. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 30. MEKHUTEINESTE MAYNE
 31. MATANAH LEROSH HASHANAH
 32. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 33. LICH'VOD HACHANUKAH
 34. KSHE'OMAR LECHA DODI
 35. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 36. LAKOTZRIM HEYDAD
 37. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 1. IM HASHACHAR
 2. KEN LATZIPOR
 3. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 4. IMA YEKARAH LI
 5. ISH CHASID HAYAH
 6. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 7. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 8. HAVU LANU YAYIN
 9. HAYOM YOM HULEDET
 10. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 11. ETEN BAMIDBAR
 12. GAN SHELANU
 13. HA'ANKOR
 14. HADERECH LE'EILAT
 15. HAKAYITZ AVAR
 16. CHAG ASIF
 17. CHAG PURIM (2)
 18. CHAG PURIM HINEH BA
 19. DEBKAH HACHAMOR
 20. DODI TZACH VE'ADOM
 21. EL GINAT EGOZ
 22. EL HAMA'AYAN
 23. CHAD GADYA (3)
 24. BO'I NA LIR'KOD ITI
 25. CHAD GADYA (2)
 26. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 27. BIF'ROS CHAGEINU
 28. BEDUMIAH
 29. AVIV HOLECH UVA
 30. BANU CHOSHECH LEGARESH
 31. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AV HARACHAMAN
 34. AGIL VE'ESMACH
 35. AL CHALON
 36. AL SFAT HANACHAL
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais