Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
988 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. YISRAEL YISRAEL
 4. SHALOM ALEICHEM
 5. ELI ELI
 6. RAV HALAILAH
 7. NIGUN ATIK
 8. MEZAREH ISRAEL
 9. VESHAMRU
 10. SISU ET YERUSHALAIM
 11. SHANA TOVA (1)
 12. HAYOM YOM HULEDET
 13. YIGDAL ELOHIM CHAI
 14. VEHI SHE'AMDAH
 15. MATANAH LEROSH HASHANAH
 16. LECHA DODI (2)
 17. UGAH UGAH
 18. SHANA TOVA (3)
 19. AGIL VE'ESMACH
 20. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 21. YA CHALILI
 22. YADA'IM LEMALA
 23. UVANU BATIM
 24. TICHLAH SHANAH
 25. PATISH MAS'MER
 26. MAYIM, MAYIM
 27. LAKOTZRIM HEYDAD
 28. KIRIAH YEFEIFIAH
 29. IMA YEKARAH LI
 30. HODU LA'ADONAI
 31. GAN SHELANU
 32. HAKAYITZ AVAR
 33. AV HARACHAMAN
 34. AL CHALON
 35. AGALAH IM SUSAH
 36. YOM ZEH LE'YISRAEL
 37. YONATAN HAKATAN
 1. ZEMER IKARIM
 2. YOM SHISHI HAYOM
 3. YEVANIM
 4. YEMEI HACHANUKAH
 5. VESAMACHTA BECHAGECHA
 6. TZADIK KATAMAR
 7. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 8. VE'ERASTICH
 9. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 10. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 11. SUKATI HASUKAH
 12. TE VE'OREZ YESH BESIN
 13. SIMI YADECH
 14. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 15. SHURU, HABITU UR'U
 16. SHIR ASIF
 17. SHIR HADAYAGIM
 18. RED ELEINU AVIRON (2)
 19. RONI VESIM'CHI
 20. SALEINU AL K'TEFEINU
 21. SEVIVON SOV SOV SOV
 22. RED ELEINU AVIRON
 23. PESACH SHUV HIGIYA
 24. ORCHIM LACHAG
 25. ODECHA KI ANITENI
 26. OD YISHAMA
 27. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 28. NESADER MA'AGAL GADOL
 29. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 30. MEKHUTEINESTE MAYNE
 31. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 32. LICH'VOD HACHANUKAH
 33. KSHE'OMAR LECHA DODI
 34. KUM BACHUR ATZEL
 35. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 36. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 37. IM HASHACHAR
 1. KI MI TZION
 2. HORA MEDURA
 3. Hu Elokeinu
 4. KEN LATZIPOR
 5. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 6. ISH CHASID HAYAH
 7. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 8. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 9. KARAMFIL
 10. HAVU LANU YAYIN
 11. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 12. ETEN BAMIDBAR
 13. HA'ANKOR
 14. HADERECH LE'EILAT
 15. CHAG ASIF
 16. CHAG PURIM (2)
 17. CHAG PURIM HINEH BA
 18. DEBKAH HACHAMOR
 19. DODI TZACH VE'ADOM
 20. EL GINAT EGOZ
 21. EL HAMA'AYAN
 22. CHAD GADYA (3)
 23. BO'I NA LIR'KOD ITI
 24. CHAD GADYA (2)
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. BEDUMIAH
 29. AVIV HOLECH UVA
 30. BANU CHOSHECH LEGARESH
 31. ANA HALACH DODECH
 32. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 33. ANU NOS'IM LAPIDIM
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais