Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.074 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. YIGDAL ELOHIM CHAI
 4. SISU ET YERUSHALAIM
 5. MATANAH LEROSH HASHANAH
 6. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 7. MEZAREH ISRAEL
 8. LECHA DODI (2)
 9. HODU LA'ADONAI
 10. YISRAEL YISRAEL
 11. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 12. Zum Gali Gali
 13. SHANA TOVA (1)
 14. VEHI SHE'AMDAH
 15. NIGUN ATIK
 16. KI MI TZION
 17. ELI ELI
 18. SHANA TOVA (3)
 19. Hu Elokeinu
 20. YEVANIM
 21. VESHAMRU
 22. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 23. TICHLAH SHANAH
 24. SHURU, HABITU UR'U
 25. RONI VESIM'CHI
 26. RAV HALAILAH
 27. ORCHIM LACHAG
 28. NESADER MA'AGAL GADOL
 29. MAYIM, MAYIM
 30. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 31. LICH'VOD HACHANUKAH
 32. HAVU LANU YAYIN
 33. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 34. CHAG PURIM (2)
 35. DEBKAH HACHAMOR
 36. BO'I IMA
 37. ANA HALACH DODECH
 1. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 2. YOM ZEH LE'YISRAEL
 3. YONATAN HAKATAN
 4. ZEMER IKARIM
 5. YOM SHISHI HAYOM
 6. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 7. YEMEI HACHANUKAH
 8. YA CHALILI
 9. YADA'IM LEMALA
 10. VESAMACHTA BECHAGECHA
 11. TZADIK KATAMAR
 12. UGAH UGAH
 13. UVANU BATIM
 14. VE'ERASTICH
 15. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 16. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 17. SUKATI HASUKAH
 18. TE VE'OREZ YESH BESIN
 19. SIMI YADECH
 20. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 21. SHIR ASIF
 22. SHIR HADAYAGIM
 23. RED ELEINU AVIRON (2)
 24. SALEINU AL K'TEFEINU
 25. SEVIVON SOV SOV SOV
 26. RED ELEINU AVIRON
 27. PESACH SHUV HIGIYA
 28. PATISH MAS'MER
 29. ODECHA KI ANITENI
 30. OD YISHAMA
 31. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 32. MEKHUTEINESTE MAYNE
 33. KSHE'OMAR LECHA DODI
 34. KUM BACHUR ATZEL
 35. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 36. LAKOTZRIM HEYDAD
 37. KIRIAH YEFEIFIAH
 1. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 2. IM HASHACHAR
 3. HORA MEDURA
 4. KEN LATZIPOR
 5. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 6. IMA YEKARAH LI
 7. ISH CHASID HAYAH
 8. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 9. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 10. KARAMFIL
 11. HAYOM YOM HULEDET
 12. ETEN BAMIDBAR
 13. GAN SHELANU
 14. HA'ANKOR
 15. HADERECH LE'EILAT
 16. HAKAYITZ AVAR
 17. CHAG ASIF
 18. CHAG PURIM HINEH BA
 19. DODI TZACH VE'ADOM
 20. EL GINAT EGOZ
 21. EL HAMA'AYAN
 22. CHAD GADYA (3)
 23. BO'I NA LIR'KOD ITI
 24. CHAD GADYA (2)
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BEDUMIAH
 28. AVIV HOLECH UVA
 29. BANU CHOSHECH LEGARESH
 30. ANU NOS'IM LAPIDIM
 31. AV HARACHAMAN
 32. AGIL VE'ESMACH
 33. AL CHALON
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais