Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.088 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. SISU ET YERUSHALAIM
 5. Zum Gali Gali
 6. YIGDAL ELOHIM CHAI
 7. HODU LA'ADONAI
 8. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 9. LECHA DODI (2)
 10. MEZAREH ISRAEL
 11. MATANAH LEROSH HASHANAH
 12. SHANA TOVA (1)
 13. YISRAEL YISRAEL
 14. MAYIM, MAYIM
 15. RED ELEINU AVIRON
 16. NIGUN ATIK
 17. ELI ELI
 18. YOM ZEH LE'YISRAEL
 19. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 20. VEHI SHE'AMDAH
 21. TICHLAH SHANAH
 22. SHANA TOVA (3)
 23. RONI VESIM'CHI
 24. PESACH SHUV HIGIYA
 25. RAV HALAILAH
 26. ORCHIM LACHAG
 27. ODECHA KI ANITENI
 28. OD YISHAMA
 29. NESADER MA'AGAL GADOL
 30. LICH'VOD HACHANUKAH
 31. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 32. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 33. KI MI TZION
 34. Hu Elokeinu
 35. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 36. BO'I IMA
 37. YONATAN HAKATAN
 1. ZEMER IKARIM
 2. YOM SHISHI HAYOM
 3. YEVANIM
 4. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 5. YEMEI HACHANUKAH
 6. YA CHALILI
 7. YADA'IM LEMALA
 8. VESAMACHTA BECHAGECHA
 9. VESHAMRU
 10. TZADIK KATAMAR
 11. UGAH UGAH
 12. UVANU BATIM
 13. VE'ERASTICH
 14. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 15. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 16. SUKATI HASUKAH
 17. TE VE'OREZ YESH BESIN
 18. SIMI YADECH
 19. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 20. SHURU, HABITU UR'U
 21. SHIR ASIF
 22. SHIR HADAYAGIM
 23. RED ELEINU AVIRON (2)
 24. SALEINU AL K'TEFEINU
 25. SEVIVON SOV SOV SOV
 26. PATISH MAS'MER
 27. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 28. MEKHUTEINESTE MAYNE
 29. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 30. KSHE'OMAR LECHA DODI
 31. KUM BACHUR ATZEL
 32. LAKOTZRIM HEYDAD
 33. KIRIAH YEFEIFIAH
 34. IM HASHACHAR
 35. HORA MEDURA
 36. KEN LATZIPOR
 37. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 1. IMA YEKARAH LI
 2. ISH CHASID HAYAH
 3. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 4. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 5. KARAMFIL
 6. HAVU LANU YAYIN
 7. HAYOM YOM HULEDET
 8. ETEN BAMIDBAR
 9. GAN SHELANU
 10. HA'ANKOR
 11. HADERECH LE'EILAT
 12. HAKAYITZ AVAR
 13. CHAG ASIF
 14. CHAG PURIM (2)
 15. CHAG PURIM HINEH BA
 16. DEBKAH HACHAMOR
 17. DODI TZACH VE'ADOM
 18. EL GINAT EGOZ
 19. EL HAMA'AYAN
 20. CHAD GADYA (3)
 21. BO'I NA LIR'KOD ITI
 22. CHAD GADYA (2)
 23. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 24. BIF'ROS CHAGEINU
 25. BEDUMIAH
 26. AVIV HOLECH UVA
 27. BANU CHOSHECH LEGARESH
 28. ANA HALACH DODECH
 29. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 30. ANU NOS'IM LAPIDIM
 31. AV HARACHAMAN
 32. AGIL VE'ESMACH
 33. AL CHALON
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais