SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
907 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?

 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. MEZAREH ISRAEL
 4. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 5. SHANA TOVA (1)
 6. HODU LA'ADONAI
 7. YISRAEL YISRAEL
 8. VESHAMRU
 9. ELI ELI
 10. OD YISHAMA
 11. NIGUN ATIK
 12. CHAG PURIM HINEH BA
 13. PESACH SHUV HIGIYA
 14. RAV HALAILAH
 15. MATANAH LEROSH HASHANAH
 16. LECHA DODI (2)
 17. CHAD GADYA (2)
 18. BO'I IMA
 19. YONATAN HAKATAN
 20. YIGDAL ELOHIM CHAI
 21. TZADIK KATAMAR
 22. VE'ERASTICH
 23. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 24. TICHLAH SHANAH
 25. SISU ET YERUSHALAIM
 26. SHURU, HABITU UR'U
 27. SHIR ASIF
 28. SEVIVON SOV SOV SOV
 29. HAVU LANU YAYIN
 30. EL HAMA'AYAN
 31. CHAD GADYA (3)
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AV HARACHAMAN
 34. AL CHALON
 35. ZEMER IKARIM
 36. YOM SHISHI HAYOM
 37. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 1. SHANA TOVA (3)
 2. MAYIM, MAYIM
 3. Hu Elokeinu
 4. KEN LATZIPOR
 5. BANU CHOSHECH LEGARESH
 6. ANA HALACH DODECH
 7. AGALAH IM SUSAH
 8. YOM ZEH LE'YISRAEL
 9. YEVANIM
 10. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 11. YEMEI HACHANUKAH
 12. YA CHALILI
 13. YADA'IM LEMALA
 14. VESAMACHTA BECHAGECHA
 15. UGAH UGAH
 16. UVANU BATIM
 17. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 18. VEHI SHE'AMDAH
 19. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 20. SUKATI HASUKAH
 21. TE VE'OREZ YESH BESIN
 22. SIMI YADECH
 23. SHIR HADAYAGIM
 24. RED ELEINU AVIRON (2)
 25. RONI VESIM'CHI
 26. SALEINU AL K'TEFEINU
 27. RED ELEINU AVIRON
 28. PATISH MAS'MER
 29. ORCHIM LACHAG
 30. ODECHA KI ANITENI
 31. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 32. NESADER MA'AGAL GADOL
 33. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 34. MEKHUTEINESTE MAYNE
 35. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 36. LICH'VOD HACHANUKAH
 37. KSHE'OMAR LECHA DODI
 1. KUM BACHUR ATZEL
 2. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 3. LAKOTZRIM HEYDAD
 4. KIRIAH YEFEIFIAH
 5. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 6. IM HASHACHAR
 7. KI MI TZION
 8. HORA MEDURA
 9. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 10. IMA YEKARAH LI
 11. ISH CHASID HAYAH
 12. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 13. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 14. KARAMFIL
 15. HAYOM YOM HULEDET
 16. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 17. ETEN BAMIDBAR
 18. GAN SHELANU
 19. HA'ANKOR
 20. HADERECH LE'EILAT
 21. HAKAYITZ AVAR
 22. CHAG ASIF
 23. CHAG PURIM (2)
 24. DEBKAH HACHAMOR
 25. DODI TZACH VE'ADOM
 26. EL GINAT EGOZ
 27. BO'I NA LIR'KOD ITI
 28. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 29. BIF'ROS CHAGEINU
 30. BEDUMIAH
 31. AVIV HOLECH UVA
 32. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais