Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.153 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 2. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. SHALOM ALEICHEM
 5. SEVIVON SOV SOV SOV
 6. HODU LA'ADONAI
 7. MEZAREH ISRAEL
 8. YIGDAL ELOHIM CHAI
 9. NIGUN ATIK
 10. YEMEI HACHANUKAH
 11. VESHAMRU
 12. SISU ET YERUSHALAIM
 13. OD YISHAMA
 14. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 15. SHURU, HABITU UR'U
 16. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 17. LECHA DODI (2)
 18. KI MI TZION
 19. ELI ELI
 20. CHAG PURIM (2)
 21. ZEMER IKARIM
 22. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 23. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 24. SIMI YADECH
 25. SHANA TOVA (3)
 26. RED ELEINU AVIRON (2)
 27. SALEINU AL K'TEFEINU
 28. ORCHIM LACHAG
 29. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 30. KSHE'OMAR LECHA DODI
 31. KEN LATZIPOR
 32. ISH CHASID HAYAH
 33. KARAMFIL
 34. HA'ANKOR
 35. CHAG PURIM HINEH BA
 36. DEBKAH HACHAMOR
 37. AVIV HOLECH UVA
 1. ANU NOS'IM LAPIDIM
 2. Zum Gali Gali
 3. YOM ZEH LE'YISRAEL
 4. YONATAN HAKATAN
 5. YOM SHISHI HAYOM
 6. YEVANIM
 7. YISRAEL YISRAEL
 8. YA CHALILI
 9. YADA'IM LEMALA
 10. VESAMACHTA BECHAGECHA
 11. TZADIK KATAMAR
 12. UGAH UGAH
 13. UVANU BATIM
 14. VE'ERASTICH
 15. VEHI SHE'AMDAH
 16. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 17. TICHLAH SHANAH
 18. SUKATI HASUKAH
 19. TE VE'OREZ YESH BESIN
 20. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 21. SHIR ASIF
 22. SHIR HADAYAGIM
 23. SHANA TOVA (1)
 24. RONI VESIM'CHI
 25. RED ELEINU AVIRON
 26. PESACH SHUV HIGIYA
 27. RAV HALAILAH
 28. PATISH MAS'MER
 29. ODECHA KI ANITENI
 30. NESADER MA'AGAL GADOL
 31. MAYIM, MAYIM
 32. MEKHUTEINESTE MAYNE
 33. MATANAH LEROSH HASHANAH
 34. LICH'VOD HACHANUKAH
 35. KUM BACHUR ATZEL
 36. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 37. LAKOTZRIM HEYDAD
 1. KIRIAH YEFEIFIAH
 2. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 3. IM HASHACHAR
 4. HORA MEDURA
 5. Hu Elokeinu
 6. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 7. IMA YEKARAH LI
 8. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 9. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 10. HAVU LANU YAYIN
 11. HAYOM YOM HULEDET
 12. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 13. ETEN BAMIDBAR
 14. GAN SHELANU
 15. HADERECH LE'EILAT
 16. HAKAYITZ AVAR
 17. CHAG ASIF
 18. DODI TZACH VE'ADOM
 19. EL GINAT EGOZ
 20. EL HAMA'AYAN
 21. CHAD GADYA (3)
 22. BO'I NA LIR'KOD ITI
 23. CHAD GADYA (2)
 24. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 25. BIF'ROS CHAGEINU
 26. BO'I IMA
 27. BEDUMIAH
 28. BANU CHOSHECH LEGARESH
 29. ANA HALACH DODECH
 30. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 31. AV HARACHAMAN
 32. AGIL VE'ESMACH
 33. AL CHALON
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais