Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.023 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. SHANA TOVA (3)
 5. MEZAREH ISRAEL
 6. ELI ELI
 7. NIGUN ATIK
 8. SISU ET YERUSHALAIM
 9. YIGDAL ELOHIM CHAI
 10. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 11. HODU LA'ADONAI
 12. ODECHA KI ANITENI
 13. OD YISHAMA
 14. EL HAMA'AYAN
 15. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 16. YISRAEL YISRAEL
 17. AL CHALON
 18. Zum Gali Gali
 19. YOM ZEH LE'YISRAEL
 20. YADA'IM LEMALA
 21. VESAMACHTA BECHAGECHA
 22. VESHAMRU
 23. TZADIK KATAMAR
 24. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 25. SHURU, HABITU UR'U
 26. SHANA TOVA (1)
 27. RONI VESIM'CHI
 28. SEVIVON SOV SOV SOV
 29. RED ELEINU AVIRON
 30. PESACH SHUV HIGIYA
 31. MAYIM, MAYIM
 32. MEKHUTEINESTE MAYNE
 33. MATANAH LEROSH HASHANAH
 34. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 35. LECHA DODI (2)
 36. IM HASHACHAR
 37. KI MI TZION
 1. HAVU LANU YAYIN
 2. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 3. YONATAN HAKATAN
 4. ZEMER IKARIM
 5. YOM SHISHI HAYOM
 6. YEVANIM
 7. YEMEI HACHANUKAH
 8. YA CHALILI
 9. UGAH UGAH
 10. UVANU BATIM
 11. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 12. VE'ERASTICH
 13. VEHI SHE'AMDAH
 14. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 15. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 16. TICHLAH SHANAH
 17. SUKATI HASUKAH
 18. TE VE'OREZ YESH BESIN
 19. SIMI YADECH
 20. SHIR ASIF
 21. SHIR HADAYAGIM
 22. RED ELEINU AVIRON (2)
 23. SALEINU AL K'TEFEINU
 24. RAV HALAILAH
 25. PATISH MAS'MER
 26. ORCHIM LACHAG
 27. NESADER MA'AGAL GADOL
 28. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 29. LICH'VOD HACHANUKAH
 30. KSHE'OMAR LECHA DODI
 31. KUM BACHUR ATZEL
 32. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 33. LAKOTZRIM HEYDAD
 34. KIRIAH YEFEIFIAH
 35. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 36. HORA MEDURA
 37. Hu Elokeinu
 1. KEN LATZIPOR
 2. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 3. IMA YEKARAH LI
 4. ISH CHASID HAYAH
 5. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 6. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 7. KARAMFIL
 8. HAYOM YOM HULEDET
 9. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 10. ETEN BAMIDBAR
 11. GAN SHELANU
 12. HA'ANKOR
 13. HADERECH LE'EILAT
 14. HAKAYITZ AVAR
 15. CHAG ASIF
 16. CHAG PURIM (2)
 17. CHAG PURIM HINEH BA
 18. DEBKAH HACHAMOR
 19. DODI TZACH VE'ADOM
 20. EL GINAT EGOZ
 21. CHAD GADYA (3)
 22. BO'I NA LIR'KOD ITI
 23. CHAD GADYA (2)
 24. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 25. BIF'ROS CHAGEINU
 26. BO'I IMA
 27. BEDUMIAH
 28. AVIV HOLECH UVA
 29. BANU CHOSHECH LEGARESH
 30. ANA HALACH DODECH
 31. ANU NOS'IM LAPIDIM
 32. AV HARACHAMAN
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais