Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
 • Original
 • Enviar legenda
 • Cifra
 • Ouvir música
 • Fotos
 • Vídeos
 • Imprimir
 • Corrigir Tradução
 • Enviar letra para...
1.125 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SISU ET YERUSHALAIM
 4. SHALOM ALEICHEM
 5. YISRAEL YISRAEL
 6. MEZAREH ISRAEL
 7. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 8. SEVIVON SOV SOV SOV
 9. HODU LA'ADONAI
 10. VESHAMRU
 11. SHURU, HABITU UR'U
 12. OD YISHAMA
 13. YIGDAL ELOHIM CHAI
 14. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 15. NIGUN ATIK
 16. LECHA DODI (2)
 17. Hu Elokeinu
 18. AVIV HOLECH UVA
 19. Zum Gali Gali
 20. YONATAN HAKATAN
 21. YEMEI HACHANUKAH
 22. YA CHALILI
 23. YADA'IM LEMALA
 24. UVANU BATIM
 25. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 26. SUKATI HASUKAH
 27. RONI VESIM'CHI
 28. ORCHIM LACHAG
 29. NESADER MA'AGAL GADOL
 30. KUM BACHUR ATZEL
 31. KI MI TZION
 32. HAYOM YOM HULEDET
 33. ELI ELI
 34. GAN SHELANU
 35. CHAG PURIM HINEH BA
 36. EL HAMA'AYAN
 37. CHAD GADYA (2)
 1. AV HARACHAMAN
 2. AL CHALON
 3. YOM ZEH LE'YISRAEL
 4. ZEMER IKARIM
 5. YOM SHISHI HAYOM
 6. YEVANIM
 7. VESAMACHTA BECHAGECHA
 8. TZADIK KATAMAR
 9. UGAH UGAH
 10. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 11. VE'ERASTICH
 12. VEHI SHE'AMDAH
 13. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 14. TICHLAH SHANAH
 15. TE VE'OREZ YESH BESIN
 16. SIMI YADECH
 17. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 18. SHIR ASIF
 19. SHIR HADAYAGIM
 20. SHANA TOVA (1)
 21. SHANA TOVA (3)
 22. RED ELEINU AVIRON (2)
 23. SALEINU AL K'TEFEINU
 24. RED ELEINU AVIRON
 25. PESACH SHUV HIGIYA
 26. RAV HALAILAH
 27. PATISH MAS'MER
 28. ODECHA KI ANITENI
 29. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 30. MAYIM, MAYIM
 31. MEKHUTEINESTE MAYNE
 32. MATANAH LEROSH HASHANAH
 33. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 34. LICH'VOD HACHANUKAH
 35. KSHE'OMAR LECHA DODI
 36. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 37. LAKOTZRIM HEYDAD
 1. KIRIAH YEFEIFIAH
 2. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 3. IM HASHACHAR
 4. HORA MEDURA
 5. KEN LATZIPOR
 6. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 7. IMA YEKARAH LI
 8. ISH CHASID HAYAH
 9. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 10. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 11. KARAMFIL
 12. HAVU LANU YAYIN
 13. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 14. ETEN BAMIDBAR
 15. HA'ANKOR
 16. HADERECH LE'EILAT
 17. HAKAYITZ AVAR
 18. CHAG ASIF
 19. CHAG PURIM (2)
 20. DEBKAH HACHAMOR
 21. DODI TZACH VE'ADOM
 22. EL GINAT EGOZ
 23. CHAD GADYA (3)
 24. BO'I NA LIR'KOD ITI
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. BEDUMIAH
 29. BANU CHOSHECH LEGARESH
 30. ANA HALACH DODECH
 31. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais