Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.237 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. HODU LA'ADONAI
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. SHALOM ALEICHEM
 5. YIGDAL ELOHIM CHAI
 6. Zum Gali Gali
 7. SHANA TOVA (1)
 8. VESHAMRU
 9. LECHA DODI (2)
 10. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 11. SISU ET YERUSHALAIM
 12. NIGUN ATIK
 13. YOM SHISHI HAYOM
 14. AL CHALON
 15. YISRAEL YISRAEL
 16. SALEINU AL K'TEFEINU
 17. OD YISHAMA
 18. MAYIM, MAYIM
 19. BEDUMIAH
 20. YEVANIM
 21. YEMEI HACHANUKAH
 22. TZADIK KATAMAR
 23. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 24. VE'ERASTICH
 25. SUKATI HASUKAH
 26. SHURU, HABITU UR'U
 27. SHIR ASIF
 28. SHANA TOVA (3)
 29. MEZAREH ISRAEL
 30. CHAG PURIM (2)
 31. TE VE'OREZ YESH BESIN
 32. SEVIVON SOV SOV SOV
 33. PESACH SHUV HIGIYA
 34. RAV HALAILAH
 35. ORCHIM LACHAG
 36. ODECHA KI ANITENI
 37. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 1. MATANAH LEROSH HASHANAH
 2. KSHE'OMAR LECHA DODI
 3. HAVU LANU YAYIN
 4. HAYOM YOM HULEDET
 5. HAKAYITZ AVAR
 6. DEBKAH HACHAMOR
 7. DODI TZACH VE'ADOM
 8. EL GINAT EGOZ
 9. AGALAH IM SUSAH
 10. YOM ZEH LE'YISRAEL
 11. YONATAN HAKATAN
 12. ZEMER IKARIM
 13. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 14. YA CHALILI
 15. YADA'IM LEMALA
 16. VESAMACHTA BECHAGECHA
 17. UGAH UGAH
 18. UVANU BATIM
 19. VEHI SHE'AMDAH
 20. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 21. TICHLAH SHANAH
 22. SIMI YADECH
 23. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 24. SHIR HADAYAGIM
 25. RED ELEINU AVIRON (2)
 26. RONI VESIM'CHI
 27. RED ELEINU AVIRON
 28. PATISH MAS'MER
 29. NESADER MA'AGAL GADOL
 30. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 31. MEKHUTEINESTE MAYNE
 32. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 33. LICH'VOD HACHANUKAH
 34. KUM BACHUR ATZEL
 35. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 36. LAKOTZRIM HEYDAD
 37. KIRIAH YEFEIFIAH
 1. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 2. IM HASHACHAR
 3. KI MI TZION
 4. HORA MEDURA
 5. Hu Elokeinu
 6. KEN LATZIPOR
 7. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 8. IMA YEKARAH LI
 9. ISH CHASID HAYAH
 10. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 11. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 12. KARAMFIL
 13. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 14. ELI ELI
 15. ETEN BAMIDBAR
 16. GAN SHELANU
 17. HA'ANKOR
 18. HADERECH LE'EILAT
 19. CHAG ASIF
 20. CHAG PURIM HINEH BA
 21. EL HAMA'AYAN
 22. CHAD GADYA (3)
 23. BO'I NA LIR'KOD ITI
 24. CHAD GADYA (2)
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. AVIV HOLECH UVA
 29. BANU CHOSHECH LEGARESH
 30. ANA HALACH DODECH
 31. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AV HARACHAMAN
 34. AGIL VE'ESMACH
 35. AL SFAT HANACHAL
 36. ADAMAH, ADMATI
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais