Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.040 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. Zum Gali Gali
 5. YIGDAL ELOHIM CHAI
 6. SHANA TOVA (3)
 7. MEZAREH ISRAEL
 8. YISRAEL YISRAEL
 9. VEHI SHE'AMDAH
 10. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 11. LECHA DODI (2)
 12. HODU LA'ADONAI
 13. SISU ET YERUSHALAIM
 14. SHANA TOVA (1)
 15. KI MI TZION
 16. YOM SHISHI HAYOM
 17. AL CHALON
 18. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 19. NIGUN ATIK
 20. MAYIM, MAYIM
 21. HORA MEDURA
 22. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 23. ELI ELI
 24. YADA'IM LEMALA
 25. VESAMACHTA BECHAGECHA
 26. TZADIK KATAMAR
 27. UGAH UGAH
 28. UVANU BATIM
 29. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 30. VE'ERASTICH
 31. SUKATI HASUKAH
 32. SHURU, HABITU UR'U
 33. SEVIVON SOV SOV SOV
 34. PESACH SHUV HIGIYA
 35. RAV HALAILAH
 36. OD YISHAMA
 37. MEKHUTEINESTE MAYNE
 1. MATANAH LEROSH HASHANAH
 2. Hu Elokeinu
 3. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 4. ISH CHASID HAYAH
 5. HAYOM YOM HULEDET
 6. DEBKAH HACHAMOR
 7. EL GINAT EGOZ
 8. AVIV HOLECH UVA
 9. ANA HALACH DODECH
 10. AV HARACHAMAN
 11. YOM ZEH LE'YISRAEL
 12. YONATAN HAKATAN
 13. ZEMER IKARIM
 14. YEVANIM
 15. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 16. YEMEI HACHANUKAH
 17. YA CHALILI
 18. VESHAMRU
 19. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 20. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 21. TICHLAH SHANAH
 22. TE VE'OREZ YESH BESIN
 23. SIMI YADECH
 24. SHIR ASIF
 25. SHIR HADAYAGIM
 26. RED ELEINU AVIRON (2)
 27. RONI VESIM'CHI
 28. SALEINU AL K'TEFEINU
 29. RED ELEINU AVIRON
 30. PATISH MAS'MER
 31. ORCHIM LACHAG
 32. ODECHA KI ANITENI
 33. NESADER MA'AGAL GADOL
 34. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 35. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 36. LICH'VOD HACHANUKAH
 37. KSHE'OMAR LECHA DODI
 1. KUM BACHUR ATZEL
 2. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 3. LAKOTZRIM HEYDAD
 4. KIRIAH YEFEIFIAH
 5. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 6. IM HASHACHAR
 7. KEN LATZIPOR
 8. IMA YEKARAH LI
 9. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 10. KARAMFIL
 11. HAVU LANU YAYIN
 12. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 13. ETEN BAMIDBAR
 14. GAN SHELANU
 15. HA'ANKOR
 16. HADERECH LE'EILAT
 17. HAKAYITZ AVAR
 18. CHAG ASIF
 19. CHAG PURIM (2)
 20. CHAG PURIM HINEH BA
 21. DODI TZACH VE'ADOM
 22. EL HAMA'AYAN
 23. CHAD GADYA (3)
 24. BO'I NA LIR'KOD ITI
 25. CHAD GADYA (2)
 26. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 27. BIF'ROS CHAGEINU
 28. BO'I IMA
 29. BEDUMIAH
 30. BANU CHOSHECH LEGARESH
 31. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais