SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
907 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?

 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. MEZAREH ISRAEL
 4. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 5. OD YISHAMA
 6. YISRAEL YISRAEL
 7. SHANA TOVA (1)
 8. NIGUN ATIK
 9. ELI ELI
 10. HODU LA'ADONAI
 11. CHAG PURIM HINEH BA
 12. PESACH SHUV HIGIYA
 13. VESHAMRU
 14. RAV HALAILAH
 15. LECHA DODI (2)
 16. SHIR ASIF
 17. SEVIVON SOV SOV SOV
 18. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 19. MATANAH LEROSH HASHANAH
 20. BO'I IMA
 21. YONATAN HAKATAN
 22. YIGDAL ELOHIM CHAI
 23. YEVANIM
 24. YEMEI HACHANUKAH
 25. YA CHALILI
 26. VESAMACHTA BECHAGECHA
 27. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 28. SISU ET YERUSHALAIM
 29. RONI VESIM'CHI
 30. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 31. Hu Elokeinu
 32. ISH CHASID HAYAH
 33. EL HAMA'AYAN
 34. CHAD GADYA (2)
 35. BANU CHOSHECH LEGARESH
 36. ANA HALACH DODECH
 37. AGALAH IM SUSAH
 1. YOM ZEH LE'YISRAEL
 2. ZEMER IKARIM
 3. YOM SHISHI HAYOM
 4. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 5. YADA'IM LEMALA
 6. TZADIK KATAMAR
 7. UGAH UGAH
 8. UVANU BATIM
 9. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 10. VE'ERASTICH
 11. VEHI SHE'AMDAH
 12. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 13. TICHLAH SHANAH
 14. SUKATI HASUKAH
 15. TE VE'OREZ YESH BESIN
 16. SIMI YADECH
 17. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 18. SHURU, HABITU UR'U
 19. SHIR HADAYAGIM
 20. SHANA TOVA (3)
 21. RED ELEINU AVIRON (2)
 22. SALEINU AL K'TEFEINU
 23. RED ELEINU AVIRON
 24. PATISH MAS'MER
 25. ORCHIM LACHAG
 26. ODECHA KI ANITENI
 27. NESADER MA'AGAL GADOL
 28. MAYIM, MAYIM
 29. MEKHUTEINESTE MAYNE
 30. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 31. LICH'VOD HACHANUKAH
 32. KSHE'OMAR LECHA DODI
 33. KUM BACHUR ATZEL
 34. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 35. LAKOTZRIM HEYDAD
 36. KIRIAH YEFEIFIAH
 37. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 1. IM HASHACHAR
 2. KI MI TZION
 3. HORA MEDURA
 4. KEN LATZIPOR
 5. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 6. IMA YEKARAH LI
 7. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 8. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 9. KARAMFIL
 10. HAVU LANU YAYIN
 11. HAYOM YOM HULEDET
 12. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 13. ETEN BAMIDBAR
 14. GAN SHELANU
 15. HA'ANKOR
 16. HADERECH LE'EILAT
 17. HAKAYITZ AVAR
 18. CHAG ASIF
 19. CHAG PURIM (2)
 20. DEBKAH HACHAMOR
 21. DODI TZACH VE'ADOM
 22. EL GINAT EGOZ
 23. CHAD GADYA (3)
 24. BO'I NA LIR'KOD ITI
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BEDUMIAH
 28. AVIV HOLECH UVA
 29. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 30. ANU NOS'IM LAPIDIM
 31. AV HARACHAMAN
 32. AGIL VE'ESMACH
 33. AL CHALON
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais