Letras de músicas - Letras.mus.br

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus: Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah, Sisu et Yerushalayim, Ngilu vah,
gilu va kol ohaveiha, Ngilu va ohaveiha kol,
kol ohaveiha. Ohaveiha carvão.
Al chomotayich ir DavidDavid Al chomotayich ir
hifkad'ti shomrim, hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila kol não yom não vechol Laila
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akovAl tira ve'al tifchad / tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha) ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Se'i saviv einayich urei kulamSe'i saviv einayich REI lam
nik'betzu uva'u lach. nik'betzu uva'u lach.
(repeat ) (Repetição)
ChorusCoro
Ve'ameich ameichVe'ameich tem ich
kulam tzadikim lam tzadikim
le'olam yirshu aretz. le'olam yirshu aretz.
ChorusCoro
1.044 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHANA TOVA (3)
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 5. LECHA DODI (2)
 6. SHANA TOVA (1)
 7. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 8. YIGDAL ELOHIM CHAI
 9. YISRAEL YISRAEL
 10. HODU LA'ADONAI
 11. MEZAREH ISRAEL
 12. VEHI SHE'AMDAH
 13. Zum Gali Gali
 14. SISU ET YERUSHALAIM
 15. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 16. VESHAMRU
 17. NIGUN ATIK
 18. KI MI TZION
 19. Hu Elokeinu
 20. YOM ZEH LE'YISRAEL
 21. TZADIK KATAMAR
 22. VE'ERASTICH
 23. TICHLAH SHANAH
 24. SHURU, HABITU UR'U
 25. SHIR ASIF
 26. RED ELEINU AVIRON (2)
 27. SEVIVON SOV SOV SOV
 28. PESACH SHUV HIGIYA
 29. RAV HALAILAH
 30. OD YISHAMA
 31. MAYIM, MAYIM
 32. MEKHUTEINESTE MAYNE
 33. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 34. HAVU LANU YAYIN
 35. ELI ELI
 36. GAN SHELANU
 37. EL HAMA'AYAN
 1. BO'I NA LIR'KOD ITI
 2. BIF'ROS CHAGEINU
 3. BO'I IMA
 4. AL CHALON
 5. YONATAN HAKATAN
 6. ZEMER IKARIM
 7. YOM SHISHI HAYOM
 8. YEVANIM
 9. YEMEI HACHANUKAH
 10. YA CHALILI
 11. YADA'IM LEMALA
 12. VESAMACHTA BECHAGECHA
 13. UGAH UGAH
 14. UVANU BATIM
 15. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 16. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 17. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 18. SUKATI HASUKAH
 19. TE VE'OREZ YESH BESIN
 20. SIMI YADECH
 21. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 22. SHIR HADAYAGIM
 23. RONI VESIM'CHI
 24. SALEINU AL K'TEFEINU
 25. RED ELEINU AVIRON
 26. PATISH MAS'MER
 27. ORCHIM LACHAG
 28. ODECHA KI ANITENI
 29. NESADER MA'AGAL GADOL
 30. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 31. MATANAH LEROSH HASHANAH
 32. LICH'VOD HACHANUKAH
 33. KSHE'OMAR LECHA DODI
 34. KUM BACHUR ATZEL
 35. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 36. LAKOTZRIM HEYDAD
 37. KIRIAH YEFEIFIAH
 1. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 2. IM HASHACHAR
 3. HORA MEDURA
 4. KEN LATZIPOR
 5. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 6. IMA YEKARAH LI
 7. ISH CHASID HAYAH
 8. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 9. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 10. KARAMFIL
 11. HAYOM YOM HULEDET
 12. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 13. ETEN BAMIDBAR
 14. HA'ANKOR
 15. HADERECH LE'EILAT
 16. HAKAYITZ AVAR
 17. CHAG ASIF
 18. CHAG PURIM (2)
 19. CHAG PURIM HINEH BA
 20. DEBKAH HACHAMOR
 21. DODI TZACH VE'ADOM
 22. EL GINAT EGOZ
 23. CHAD GADYA (3)
 24. CHAD GADYA (2)
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BEDUMIAH
 27. AVIV HOLECH UVA
 28. BANU CHOSHECH LEGARESH
 29. ANA HALACH DODECH
 30. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 31. ANU NOS'IM LAPIDIM
 32. AV HARACHAMAN
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais